Phát huy hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào có đạo

(Mặt trận) -Trong những năm qua, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào có đạo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có bước phát triển mới. Nhiều mô hình điển hình được xây dựng và nhân rộng. Nhờ vậy, tình hình an ninh trật tự trong vùng đồng bào có đạo được đảm bảo, góp phần tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Đồng bào Công giáo Cần Thơ tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Khởi sắc trên vùng quê cách mạng của đồng bào Khmer ở Sóc Trăng

Thái Nguyên: Khi vai trò Người có uy tín được phát huy

 Phát động mô hình Niệm phật đường Đại Hòa đoàn kết bảo vệ an ninh Tổ quốc

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị có 3 đạo chính là Tin lành, Thiên Chúa giáo và Phật giáo với hơn 82.000 tín đồ, chức sắc tôn giáo, chiếm 14% dân số toàn tỉnh. Từ đặc điểm địa bàn, cuối năm 2016, lực lượng công an ở cơ sở bắt đầu phát triển ý tưởng vận động đồng bào có đạo cùng tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng nông thôn mới và văn minh đô thị.

Quán triệt phương châm “Tích cực tiếp xúc, kiên trì đối thoại, tranh thủ tất cả những ai có thể tranh thủ được, tranh thủ tất cả các mặt có thể tranh thủ được”, công an các huyện, thị xã, thành phố đã tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương phát huy vai trò, trách nhiệm của hàng ngũ chức sắc, chức việc trong công tác giữ gìn an ninh trật tự địa bàn. Từ việc tiếp xúc, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, các chức sắc, chức việc nhân dịp lễ trọng của các tôn giáo, lực lượng công an đã tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hướng dẫn, vận động tín đồ tôn giáo cùng tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng gia đình văn hóa, bảo vệ an ninh trật tự tại nơi cư trú; đồng thời tham mưu với chính quyền giải quyết nguyện vọng chính đáng của các giáo hội.

Cuối tháng 7/2017, huyện Cam Lộ đã ra mắt mô hình “Phật giáo Cam Lộ tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng nông thôn mới” với sự đồng thuận của gần 1.000 tăng ni, phật tử trên địa bàn; cùng thống nhất ký kết thực hiện tốt chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và hiến chương của Giáo hội. Để thực hiện có hiệu quả mô hình này, trong những ngày rằm, kỳ lễ trọng… các cơ sở tôn giáo và chức sắc, trụ trì đều lồng ghép tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho bà con giáo dân, phật tử tránh xa mê tín dị đoan, có ý thức bảo vệ môi trường, phòng tránh các tai, tệ nạn xã hội.

Đồng thời, phối hợp với lực lượng công an, Mặt trận Tổ quốc tuyên truyền vận động các gia đình phật tử tích cực tham gia các phong trào: Thi đua yêu nước, thi đua lao động, sản xuất, phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư với phương châm mỗi cơ sở tôn giáo là một đơn vị văn hóa, mỗi cá nhân, gia đình phật tử là một tấm gương sáng trong cộng đồng dân cư.

Cùng với hiệu quả mô hình phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào có đạo ở huyện Cam Lộ, phong trào đoàn kết đồng bào các tôn giáo cùng tham gia giữ gìn an ninh trật tự được công an các đơn vị, huyện, thị xã, thành phố tiếp tục xây dựng và phát triển, lan tỏa ra nhiều tôn giáo khác. Đến nay, toàn tỉnh đã có gần 30 mô hình được xây dựng và phát huy hiệu quả tích cực. Tiêu biểu như mô hình “Giáo xứ Phước Tuyền chung tay bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng nông thôn mới”; “Niệm phật đường ổn định về an ninh trật tự”, “Xứ đạo bình yên” tại Triệu Phong; mô hình “Phật giáo Đông Hà tham gia phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và xây dựng văn minh đô thị” tại TP. Đông Hà; mô hình “Niệm phật đường an lành, trật tự, văn minh” tại Gio Linh...

Để các mô hình hoạt động hiệu quả, lực lượng Công an luôn duy trì công tác giao ban, trao đổi với các chức sắc, chức việc trong các tôn giáo; gắn phát triển mô hình với phong trào xây dựng nông thôn mới và các phong trào thi đua ở địa bàn dân cư. Đặc biệt là phối hợp tổ chức các hoạt động kỷ niệm “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, “Ngày hội đại đoàn kết dân tộc” đi cùng với các hoạt động tín ngưỡng trong tôn giáo... Qua đó, những dịp lễ hội trong các tôn giáo được mở rộng, trở thành ngày hội đại đoàn kết toàn dân, tạo khí thế thi đua yêu nước sôi nổi trong mọi tầng lớp nhân dân.

Các mô hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong đồng bào có đạo đã phát huy được nhiệm vụ trong công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, các tín đồ tôn giáo tham gia vào công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội, các phong trào ở địa bàn dân cư. Đặc biệt, trong thời gian bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 vừa qua, thông qua các buổi sinh hoạt mô hình, sinh hoạt trong các tôn giáo, các chức sắc, chức việc, người có uy tín đã vận động tín đồ tham gia bầu cử đầy đủ, đúng số lượng, đạt tỉ lệ cao…

Từ việc tham gia các mô hình trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đồng bào có đạo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã nâng cao nhận thức, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua ở địa phương, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện “Kính Chúa, yêu nước”, “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc”. Những mô hình hoạt động hiệu quả như vậy sẽ tiếp tục được lực lượng công an phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các ban, ngành, đoàn thể xây dựng và nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Trị.

Diệu Thúy

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản