Tin mới

Phát huy vai trò các chức sắc, chức việc tôn giáo trong bầu cử

(Mặt trận) -Yên Tập là một trong số các xã công giáo của huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ. Thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và huyện về công tác bầu cử, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Yên Tập đã quán triệt, tuyên truyền, triển khai công tác bầu cử đến mọi tầng lớp nhân dân, trong đó đặc biệt phát huy vai trò của các chức sắc tôn giáo trong việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đồng bào công giáo về công tác bầu cử.

Kết quả kiến nghị của nhân dân về việc triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia dân tộc và miền núi năm 2022

Sơn La: Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Tập huấn nghiệp vụ giám sát, phản biện Dự án 1 Chương trình MTQG 1719 cho cán bộ Mặt trận các cấp

 Ủy ban bầu cử phối hợp cùng Mặt trận Tổ quốc xã Yên Tập kiểm tra thông tin ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân xã trước hội nghị hiệp thương lần 3. 

Ông Phan Minh Sáng - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Yên Tập cho biết: “Mặt trận Tổ quốc xã đã phối hợp cùng với chính quyền và các đoàn thể tổ chức tuyên truyền tới nhân dân, chức việc, đồng bào công giáo trên địa bàn xã về công tác bầu cử; chủ trì các hội nghị hiệp thương theo đúng trình tự; tham gia giám sát việc thực hiện các bước trong tiến trình bầu cử. Bên cạnh đó, Ban công tác Mặt trận các khu dân cư cũng tuyên truyền tới người dân về Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân, vai trò và trách nhiệm của cử tri đối với ngày bầu cử...”.

Để đạt hiệu quả cao trong công tác tuyên truyền, Ban công tác Mặt trận khu dân cư tuyên truyền, vận động giáo dân tham gia công tác bầu cử, tranh thủ sự ủng hộ của các chức sắc, chức việc tôn giáo, những người có uy tín trong cộng đồng để vận động nhân dân. Đồng chí Đỗ Đình Cung - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng khu Tiên Phong, xã Yên Tập cho biết: “Công tác hiệp thương được tổ chức dân chủ, đáp ứng nguyện vọng của cử tri. Tại khu dân cư, không có tình trạng khiếu nại hay thắc mắc về công tác bầu cử”.

Tại hội nghị lấy ý kiến nhận xét cử tri nơi cư trú, hầu hết các ứng cử viên là chức việc tôn giáo, đồng bào có đạo đều đạt tín nhiệm cao. Ông Đỗ Thái Hùng  - Trưởng ban hành giáo Giáo họ An Phú là người được giới thiệu ứng cử khu An Phú - xã Yên Tập trao đổi: “Nếu được tín nhiệm trúng cử đại biểu HĐND xã, tôi sẽ lắng nghe và tiếp thu ý kiến, kiến nghị của cử tri cũng như chuyển tải các nội dung của HĐND tới bà con nhân dân trong khu, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của người đại biểu HĐND”. 

Trong công tác hiệp thương giới thiệu nhân sự để bầu đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021- 2026, MTTQ xã cũng đã lựa chọn giới thiệu những người có đạo tiêu biểu, có uy tín cao trong bà con giáo dân, tỷ lệ phù hợp với quy định của Luật.

Sau 2 lần tổ chức hội nghị hiệp thương, xã đã thống nhất giới thiệu 41 người ra ứng cử đại biểu HĐND cấp xã, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó, tỷ lệ nữ chiếm 43,9%, ngoài Đảng chiếm 31,7%, lực lượng trẻ chiếm 48,7%, có 87,8% là người công giáo. Do làm tốt các quy trình hiệp thương lựa chọn, giới thiệu những người ứng cử tại các khu dân cư ngay từ bước đầu nên nhân sự cho HĐND xã bảo đảm đúng cơ cấu, thành phần và số lượng theo các quy định đề ra. 

Có thể nói, việc phát huy vai trò của các chức sắc, chức việc tôn giáo trong hoạt động bầu cử là một việc làm thiết thực, tạo được sự đoàn kết trong “Mái nhà chung” của Mặt trận Tổ quốc các cấp, góp phần thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Mộc Lâm

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản