Tin mới

Phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam các cấp trong phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi

(Mặt trận) - Sáng 15/12, tại tỉnh Lâm Đồng, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội thảo  “Phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam trong công tác triển khai thực hiện và giám sát thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội (KT – XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi khu vực Tây Nguyên”.

Quảng Nam: Hiệu quả từ các chương trình giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Đại lễ Phật đản 2024

Ủy ban MTTQ tỉnh Ninh Thuận thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản năm 2024

 
Tại hội thảo, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận các nội dung liên quan đến công tác phối hợp giữa Mặt trận với Ủy ban Dân tộc trong triển khai thực hiện và giám sát mục tiêu phát triển KT – XH trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên; nâng cao hiệu quả giám sát của Nhân dân đối với các chương trình, dự án phát triển KT – XH; giải pháp đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giảm nghèo nhanh, bền vững; thực hiện các chương trình, dự án đầu tư, giám sát thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển vùng đồng bào DTTS.
Để phát huy vai trò của MTTQ Việt Nam các cấp trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT – XH vùng đồng bào DTTS và miền núi, TS Lê Mậu Nhiệm - Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng cán bộ và Nghiên cứu khoa học, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam nhận định, Mặt trận các cấp cần triển khai hệ thống giải pháp từ nâng cao nhận thức, hoàn thiện cơ chế, quy định, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ mặt trận; đồng thời, tăng cường thực hiện chức năng giám sát xã hội của Mặt trận…
 

TS Lê Mậu Nhiệm cũng chỉ ra rằng, Mặt trận các cấp cần nâng cao nhận thức của các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp, cán bộ, đảng viên về vai trò của MTTQ Việt Nam trong phát triển KT – XH vùng DTTS và miền núi; tích cực tham gia xây dựng pháp luật, chính sách, đổi mới phương thức hoạt động của Mặt trận các cấp trong phát triển KT – XH vùng DTTS; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ mặt trận, tăng cường chức năng giám sát xã hội của Mặt trận, sơ kết, rút kinh nghiệm về việc thực hiệc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT – XH ở vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản