Tin mới

Phát huy vai trò của người có uy tín

(Mặt trận) -Nhiều năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể trong tỉnh Cà Mau luôn quan tâm và coi trọng vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Đội ngũ người có uy tín cũng đã phát huy vai trò là “cầu nối” giữa nhân dân với Đảng, chính quyền, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Một số nội dung quan trọng tại Nghị quyết số 88 của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (phần II)

Một số nội dung quan trọng tại Nghị quyết số 88 của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (phần I)

 Người có uy tín tỉnh Cà Mau tích cực giúp dân xây dựng đời sống mới.

Ông Trần Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Cà Mau cho biết, bằng uy tín của mình, người có uy tín đã thực hiện và vận động, tuyên truyền nhân dân đoàn kết chống lại các biểu  hiện tiêu cực, lạc hậu, các tệ nạn xã hội, đi đầu trong các phong trào phát triển sản xuất, xóa đói giảm nghèo đồng thời giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

Thông qua các buổi họp dân, sinh hoạt cộng đồng, những người có uy tín ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số thường xuyên nhắc nhở bà con nêu cao tinh thần cảnh giác, không tin, không nghe lời kẻ xấu xúi giục; phân tích, giảng giải cho đồng bào thấy rõ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với công tác dân tộc, chính sách dân tộc, tôn giáo; nhất là quan tâm xoá đói giảm nghèo, định canh, định cư, làm đường giao thông, chăm lo sức khoẻ cộng đồng...

Đặc biệt, với vai trò nòng cốt, những người có uy tín trong đồng bào dân tộc luôn tích cực phối hợp với cấp uỷ, chính quyền, MTTQ các cấp và đoàn thể cơ sở vận động con cháu, gia đình, dòng họ chấp hành tốt pháp luật, ký cam kết phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Do vậy, nhiều năm qua, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc luôn ổn định.

Ấp Đường Đào, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình là địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số. Những năm qua, bằng những chính sách hỗ trợ của Đảng và Nhà nước, cùng sự quan tâm của các cấp uỷ Đảng, chính quyền địa phương, sự cố gắng vươn lên trong lao động sản xuất nên đời sống vật chất, tinh thần của bà con ngày càng thay đổi tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo trong người dân tộc gần 40 hộ, nay giảm xuống còn dưới 20 hộ, tỷ lệ hộ khá giàu tăng lên đáng kể. Sự đoàn kết hỗ trợ nhau trong cuộc sống của cộng đồng các dân tộc anh em ngày thêm bền chặt, hầu hết trẻ em trong độ tuổi đến trường đều được đi học.

Ông Hữu Thành Dự, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ấp Đường Đào, cho biết, bản thân luôn cố gắng cùng với địa phương tuyên truyền, vận động bà con nêu cao ý thức tự vươn lên trong cuộc sống; vận động con em học tập để nâng cao mặt bằng dân trí; xoá bỏ tự ti, mặc cảm, không trông chờ ỷ lại, tích cực lao động sản xuất, xoá đói giảm nghèo.

Ông Trần Thanh Liêm cho rằng, nhận thức rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đối với sự phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh - quốc phòng, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong giai đoạn hiện nay, tỉnh Cà Mau đã có nhiều chính sách quan tâm, động viên người có uy tín như hỗ trợ kinh phí, thăm hỏi, tặng quà dịp lễ, Tết cổ truyền dân tộc. Đặc biệt, đối với những vấn đề có liên quan đến công tác dân sinh của đồng bào dân tộc thiểu số thì lãnh đạo tỉnh quan tâm đối thoại, lắng nghe ý kiến đóng góp của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, từ đó, bà con thấy được vị trí, vai trò của bản thân mà không ngừng ra sức cống hiến.

TUỆ PHƯƠNG

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản