Tin mới

Phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở Bắc Kạn

(Mặt trận) -Cùng với sự quan tâm, tạo điều kiện của các cấp, các ngành chức năng, bằng uy tín và sự ảnh hưởng, đội ngũ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh  Bắc Kạn thực sự là "cầu nối" quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể với Nhân dân...

Quảng Nam: Hiệu quả từ các chương trình giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Đại lễ Phật đản 2024

Ủy ban MTTQ tỉnh Ninh Thuận thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản năm 2024

 Hội nghị biểu dương người có uy tín, trưởng thôn tiêu biểu ở khu dân cư tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI, 40 người có uy tín được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Toàn tỉnh Bắc Kạn hiện có hơn 1.300 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Đây đều là những người được cộng đồng tín nhiệm, có phạm vi ảnh hưởng lớn, có khả năng tập hợp Nhân dân. Để phát huy vai trò của người có uy tín, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của Trung ương, cấp ủy, chính quyền các cấp đã tăng cường định hướng nhiệm vụ, nội dung tuyên truyền, vận động và thường xuyên cung cấp thông tin về tình hình kinh tế - xã hội, các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đang thực hiện, mới ban hành. Các hoạt động tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, gặp mặt, đối thoại - tọa đàm... cũng thường xuyên được tổ chức. Qua đó, đội ngũ người có uy tín trên địa bàn tỉnh thường xuyên được củng cố, kiện toàn. Người có uy tín trên địa bàn tỉnh đã có nhiều đóng góp trên hầu khắp các mặt của đời sống xã hội. Đặc biệt là trong công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; trong phát triển kinh tế - xã hội, tham gia xây dựng nông thôn mới; giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống; trong công tác giữ gìn an ninh trật tự...

Cụ thể như với phong trào "Bắc Kạn chung sức xây dựng nông thôn mới", đội ngũ người có uy tín đã tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân đóng góp tiền, ngày công lao động, hiến đất để xây dựng các công trình phúc lợi, thực hiện chỉnh trang nhà cửa, tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường... Trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, người có uy tín phát huy vai trò của mình tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp, thực hiện tốt các quy ước, hương ước cộng đồng.

Đặc biệt, người có uy tín luôn là hạt nhân tích cực giúp các ngành chức năng vận động quần chúng Nhân dân tham gia phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc". Thường xuyên tuyên truyền, vận động Nhân dân không vi phạm pháp luật, không tin theo các luận điệu tuyên truyền của kẻ xấu. Đồng thời, trực tiếp tham gia hòa giải những mâu thuẫn nhỏ phát sinh tại khu dân cư.

Đã xuất hiện nhiều những cá nhân người có uy tín tiêu biểu trong cộng đồng. Có thể kể đến, như: Bà Ma Thị Nga ở thôn Nà Tạ, xã Thượng Giáo (Ba Bể) vận động Nhân dân hiến đất, đóng góp ngày công để làm nhà văn hóa thôn, làm đường vào khu sản xuất dài hơn 1.000m. Ông Sằm Văn Nhất ở thôn Nặm Cắm, xã Cao Thượng (Ba Bể) đã vận động 12 hộ dân hiến 9.900m2 đất, vận động các hộ trong thôn đóng góp ngày công để làm đường với tổng chiều dài 3.300m; huy động được 80 ngày công lao động xây dựng nhà họp thôn; vận động 18 hộ xây rãnh dọc đường nội thôn với tổng chiều dài 400m. Hay như ông Lục Văn Vui ở thôn Suối Hón, thị trấn Đồng Tâm (Chợ Mới) - một thôn có hơn 90 hộ, phần lớn là đồng bào dân tộc Nùng, trong suốt những năm qua đã luôn vận động người dân tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào thực tế sản xuất; thay đổi nếp nghĩ, cách làm để phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Đến nay thôn Suối Hón đã được công nhận là thôn nông thôn mới, số hộ khá, hộ giàu tăng lên, toàn thôn hiện chỉ còn 06 hộ nghèo.

Trên đây chỉ là 03 trong số rất nhiều người có uy tín tiêu biểu trên địa bàn tỉnh. Họ là những người có rất nhiều đóng góp cho cộng đồng, thực sự là "cầu nối" quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể với Nhân dân. Để ghi nhận đóng góp đó, 40 người có uy tín tiêu biểu đã tham dự Hội nghị biểu dương người có uy tín, trưởng thôn tiêu biểu ở khu dân cư tỉnh Bắc Kạn lần thứ XI. Đây là sự ghi nhận những đóng góp tích cực của những người có uy tín tiêu biểu trong củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc tại địa phương; công tác an ninh trật tự và vận động Nhân dân tham gia phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc"; tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh tại địa phương trong giai đoạn 2019 - 2020.

Từ kết quả đã đạt được, để phát huy hơn nữa vai trò của người có uy tín, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh tăng cường sự lãnh đạo, định hướng nhiệm vụ, nội dung hoạt động, bảo đảm chế độ, chính sách đối với người có uy tín; thường xuyên cung cấp thông tin về tình hình thời sự chính trị, kinh tế - xã hội ở địa phương, trong nước và quốc tế cho người có uy tín, nhất là những người ở vùng sâu, vùng xa. Tích cực tuyên truyền, phổ biến kiến thức về pháp luật, dân tộc, tôn giáo, an ninh - quốc phòng và những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá Đảng, chính quyền.

Bên cạnh đó, yếu tố rất quan trọng khác là các ngành chức năng tăng cường tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về công tác vận động quần chúng. Biểu dương kịp thời những đóng góp và tạo điều kiện thuận lợi để người có uy tín phát huy vai trò nòng cốt của mình trong các lĩnh vực của đời sống xã hội. Thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với người có uy tín bảo đảm theo phương châm: Đúng - đủ và kịp thời./.

Hoàng Vũ

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản