Tin mới

Phát huy vai trò của người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở Gia Lai

(Mặt trận) -Ngày 19/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức gặp mặt, biểu dương 350 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số lần thứ IV, năm 2022.

Nhận diện, ngăn chặn âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo ở vùng trung du và miền núi Bắc Bộ

Lào Cai phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc

Thực hiện chính sách dân tộc góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc

 Lãnh đạo tỉnh Gia Lai trao bằng khen cho người uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc.

Giai đoạn 2019-2022, toàn tỉnh Gia Lai có 1.390 người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được bình xét, công nhận. Phát huy vai trò, trách nhiệm đối với cộng đồng, những người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh đã tích cực phối hợp cùng các ban, ngành ở cơ sở tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với số tiền đóng góp trên 700 tỷ đồng, hiến hơn 132.000 m2 đất và hơn 47.000 ngày công lao động. Bên cạnh đó, người có uy tín tiêu biểu còn giúp đỡ trên 20.000 hộ nghèo dân tộc thiểu số thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong lao động, sản xuất, vươn lên thoát nghèo, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn tỉnh.

Ông Kpă Uiu, người có uy tín của thôn Plei Hek, xã Chư A Thai, huyện Phú Thiện cho biết, Plei Hek là thôn xa nhất, cách trung tâm xã khoảng 12 km về phía Bắc. Thôn có 116 hộ nhưng có tới 46 hộ nghèo, 6 hộ cận nghèo, đời sống người dân rất khó khăn.

Thực hiện Đề án phát triển kinh tế - xã hội 4 làng đồn tại xã Chư A Thai của Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Thiện, ông thường xuyên phối hợp với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận di dời nhà cửa, sắp xếp, ổn định lại dân cư theo quy hoạch. Cùng với đó, ông vận động bà con tích cực thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững”. Nhờ đó, đời sống của người Bahnarở thôn Plei Hek cơ bản ổn định.

 Lãnh đạo tỉnh Gia Lai trao bằng khen cho người uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số có thành tích xuất sắc.

Ông Y Thành (người có uy tín, tiêu biểu của làng Kdung, xã Hra, huyện Mang Yang) cho biết, đời sống vật chất, tinh thần của người dân vùng dân tộc thiểu số có đạo rất khó khăn. Một bộ phận người dân đã bị kẻ xấu lợi dụng, dụ dỗ theo tà đạo “Hà Mòn”. Là chức sắc tôn giáo, nơi có hơn 2.000 người Bahnar theo Công giáo sinh sống, ông thấy mình phải có trách nhiệm cùng chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động bà con chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về sinh hoạt tôn giáo, phát huy tinh thần sống tốt đời đẹp đạo, chăm lo làm ăn, ổn định đời sống.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Trương Hải Long khẳng định, cấp ủy, chính quyền các cấp luôn xác định người uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số là nòng cốt quan trọng triển khai công tác lãnh đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Những người uy tín có ảnh hưởng tới mọi mặt đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số từ nhận thức đến tiếp cận chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và sự tham gia của cộng đồng trong nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai Trương Hải Long mong muốn, người có uy tín, tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Người có uy tín phát huy hơn nữa vai trò, uy tín của mình, vận động dòng họ, cộng đồng tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, giữ gìn an ninh trật tự, xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, giữ mối liên hệ chặt chẽ, mật thiết với cấp ủy, chính quyền địa phương. Người có uy tín phát huy tốt hơn nữa vai trò cầu nối trong hưởng ứng, thực hiện phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội phát động, góp phần xây dựng thôn, tổ dân phố, khu dân cư văn minh, giàu mạnh.

Dịp này, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai đã trao tặng Bằng khen 200 người uy tín tiêu biểu có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, các phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2020-2022.

Hoài Nam - Xuân Huy

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản