Tin mới

Phát huy vai trò Mặt trận ở vùng biên giới

(Mặt trận) -6 tháng đầu năm 2022, UBMTTQVN huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang đã tích cực phát huy vai trò trên các mặt công tác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng thời, phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc và chăm lo tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Phát huy vai trò người có uy tín ở xã Trung Sơn

Sóc Trăng họp mặt mừng Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2024

Ủy ban MTTQ tỉnh Kiên Giang trao 500 phần quà cho đồng bào Khmer

Vận động nguồn lực để hỗ trợ kiều bào đang sinh sống tại Campuchia vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19 

Với sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của Thường trực Huyện ủy, sự phối hợp, hỗ trợ của UBND huyện đã giúp cho UBMTTQVN huyện Tịnh Biên thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Các lĩnh vực văn hóa, an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm thực hiện tốt. Công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội, quốc phòng - an ninh, đặc biệt là an ninh biên giới được đảm bảo.

Phó Chủ tịch UBMTTQVN huyện Tịnh Biên Trình Quốc Toàn thông tin: “Hệ thống MTTQ từ huyện đến cơ sở đã thực hiện tốt việc tham mưu cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tổ chức vận động nguồn lực xã hội ủng hộ công tác phòng, chống dịch COVID-19. Đồng thời, quản lý, sử dụng nguồn kinh phí vận động một cách hiệu quả, nhất là tập trung chăm lo cho người nghèo đón Tết, hỗ trợ cho hộ dân bị ảnh hưởng do dịch COVID-19”.

Trong công tác đối ngoại nhân dân, Ban Thường trực UBMTTQVN huyện đã vận động các doanh nghiệp, cơ sở thờ tự, nhà hảo tâm trong, ngoài địa phương ủng hộ gạo, mì gói, nhu yếu phẩm, khẩu trang y tế để trao tặng cho Hội Khmer - Việt Nam tại tỉnh Takeo (Campuchia) nhằm hỗ trợ cho kiều bào đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19, với tổng giá trị khoảng 300 triệu đồng.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, vận động cũng được UBMTTQVN các cấp triển khai đồng bộ, hiệu quả hơn về nội dung và hình thức, chuyển tải kịp thời thông tin đến các tầng lớp nhân dân. Các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động được thực hiện có hiệu quả, tạo được sự lan tỏa sâu rộng trong đời sống nhân dân.

 Về nhiệm vụ tham gia giám sát và phản biện xã hội, UBMTTQVN cấp huyện và cấp cơ sở đã tích cực thực hiện tốt hơn. Công tác tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động của UBMTTQVN và các tổ chức thành viên từng bước được đổi mới, hoạt động hiệu quả hơn, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Qua đó, đã phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhận được sự đồng thuận của nhân dân nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

“6 tháng cuối năm 2022, UBMTTQVN huyện Tịnh Biên tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước. Đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt và cụ thể hóa chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, Nghị quyết Đại hội MTTQVN lần thứ IX, Nghị quyết Đại hội MTTQVN các cấp (nhiệm kỳ 2019-2024), các hoạt động chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832-2022) và nhiệm vụ chính trị của địa phương trong thời gian tới” - ông Trình Quốc Toàn cho hay.

Đẩy mạnh việc mở rộng, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên thông qua các phong trào thi đua yêu nước. Thường xuyên đi cơ sở, lắng nghe dư luận xã hội, nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để phản ánh, kiến nghị với cấp ủy Đảng, chính quyền, bảo đảm thực hiện tốt vai trò đại diện của MTTQ trước nhân dân.

UBMTTQVN huyện Tịnh Biên tăng cường phối hợp chặt chẽ với các tổ chức thành viên, các ban, ngành trong việc triển khai thực hiện đồng bộ, sâu rộng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tiếp tục phối hợp với chính quyền triển khai thực hiện hiệu quả mục tiêu giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, phấn đấu duy trì và nâng chất xã đạt chuẩn nông thôn mới trên địa bàn huyện. Tiếp tục huy động mọi nguồn lực xã hội thực hiện tốt công tác vận động, quản lý, sử dụng và phân phối Quỹ Vì người nghèo, Quỹ Phòng, chống dịch COVID-19 để tổ chức các hoạt động chăm lo an sinh xã hội cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên toàn huyện.

“UBMTTQVN huyện tiếp tục phát huy vai trò của mặt trận và tham gia giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng các xã, thị trấn, tích cực giám sát hoạt động hòa giải ở cơ sở. Tiếp tục nỗ lực thực hiện công tác đối ngoại nhân dân, hỗ trợ cho kiều bào tại Campuchia trong điều kiện cho phép. Đặc biệt, cùng các ban, ngành, đoàn thể tích cực hoàn thành công trình, phần việc lập thành tích chào mừng kỷ niệm 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832-2022), góp phần vào thành công chung cho sự kiện quan trọng này”- ông Trình Quốc Toàn xác định.

THANH TIẾN

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản