Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

(Mặt trận) -Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa có 1.330 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), nhiều năm qua, những người có uy tín đã thể hiện rõ vai trò, vị trí của mình trong việc vận động đồng bào thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước ở cơ sở. Bằng uy tín của mình, họ không quản ngại khó khăn, gian khổ tuyên truyền, vận động bà con giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo; bài trừ hủ tục; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp; hòa giải, giải quyết tốt mọi vướng mắc, phát sinh trong cộng đồng; tạo sự đồng thuận, xây dựng thôn, bản đoàn kết, bình yên, phát triển.

Đại hội Đại biểu Người công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc tỉnh Quảng Ngãi

Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi: Phát huy sức mạnh đại đoàn kết

Điểm tựa giúp đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Trị thoát nghèo

 Bí thư Chi bộ bản Suối Hộc, xã Trung Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa Giang Văn Xá cùng các cán bộ Đồn Biên phòng Trung Lý đi tuyên truyền cho bà con làm tốt công tác bảo vệ đường biên cột mốc.

Đặc biệt là tuyên truyền các chính sách mà đồng bào được thụ hưởng, như: Chương trình 135; Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi; Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; chính sách hỗ trợ mô hình phát triển kinh tế hộ; chính sách vay vốn phát triển sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi... Đồng thời, họ đã tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS áp dụng khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, tự vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương mình; tham gia đóng góp tiền, hiến đất; vận động con cháu trong dòng tộc giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Ông Lò Văn Ún, người có uy tín bản Piềng Tặt, xã Mường Chanh (Mường Lát), chia sẻ: Được bà con tin tưởng bầu làm trưởng bản, tôi luôn làm gương, đi đầu trong các hoạt động, như vận động người dân vay vốn phát triển sản xuất, xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, lễ hội; xóa bỏ các phong tục, tập quán lạc hậu, lỗi thời, không còn phù hợp; tuyên truyền chính sách, pháp luật liên quan đến công tác dân tộc, nêu cao tinh thần đoàn kết các dân tộc. Nhờ đó, nhiều năm liền trên địa bàn không xảy ra những hành vi vi phạm pháp luật, đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng lên.

Hay như Bí thư Chi bộ bản Suối Hộc, xã Trung Lý (Mường Lát) Giang Văn Xá cũng là người có uy tín đã góp phần không nhỏ trong ổn định an ninh - chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Ông đã kịp thời phát hiện, cung cấp nhiều nguồn tin quan trọng cho các lực lượng chức năng trong công tác điều tra, xử lý vi phạm, tích cực tham gia cùng chính quyền địa phương trong việc đấu tranh, ngăn chặn nhiều hoạt động trái pháp luật; truyền đạo trái phép; tham gia giải quyết nhiều vụ việc mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân, trong dân tộc và tôn giáo; quản lý, giáo dục đối tượng có hành vi vi phạm pháp luật, tích cực vận động con cháu trong gia đình không tham gia các tệ nạn xã hội, tránh xa ma túy, không vi phạm pháp luật, không nghe và tin theo luận điệu tuyên truyền xuyên tạc của kẻ xấu...

Bà Trương Thị Huyên, Trưởng Phòng Dân tộc huyện Mường Lát, cho biết: Những người có uy tín trong đồng bào DTTS chính là đại diện, nòng cốt tạo nên sự đoàn kết, cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với người dân địa phương. Để phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào DTTS, hằng năm huyện Mường Lát đều tổ chức tập huấn, cung cấp thông tin về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, về tình hình kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó, thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với người có uy tín; linh hoạt các hình thức vận động, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người có uy tín tham gia các hoạt động, phát huy vai trò đối với từng lĩnh vực trong đời sống xã hội; phát hiện, bồi dưỡng, nêu gương, khen thưởng những người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào DTTS trên địa bàn.

Trên địa bàn huyện Mường Lát hiện có 88 người có uy tín là già làng, trưởng bản, bí thư chi bộ, cán bộ nghỉ hưu, người sản xuất, kinh doanh giỏi... Xác định vai trò của người có uy tín rất quan trọng, họ có khả năng quy tụ, vận động, khuyến khích người dân thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết vươn lên phát triển kinh tế - xã hội. Vì vậy, thời gian qua, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn huyện Mường Lát luôn quan tâm, động viên và phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào DTTS trong các phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và phong trào xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, trực tiếp tuyên truyền, vận động, phổ biến cho người dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định ở địa phương; vận động người dân xây dựng mô hình kinh tế gia đình để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

Có thể thấy, những người có uy tín ở tỉnh Thanh Hóa nói chung, huyện Mường Lát nói riêng có vai trò rất quan trọng, họ đã đóng góp vào phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương; tuyên truyền, vận động Nhân dân các dân tộc đoàn kết, chấp hành tốt các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực vận động Nhân dân tham gia hưởng ứng thực hiện tốt các cuộc vận động làm thay đổi đời sống của Nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào DTTS được cải thiện và nâng lên đáng kể. Những người có uy tín đã củng cố thêm niềm tin của đồng bào đối với sự lãnh đạo của Đảng và điều hành, quản lý của Nhà nước, xứng đáng là chỗ dựa tin cậy, là cầu nối giữa các cấp ủy, chính quyền, MTTQ với Nhân dân trong việc xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, đóng góp tích cực cho sự phát triển bền vững tại địa phương.

Tiến Đạt

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản