Tin mới

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Mai Sơn

(Mặt trận) -Những năm qua, người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La đã phát huy tốt vai trò trong tuyên truyền, vận động, khuyến khích nhân dân thực hiện các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phát triển kinh tế, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc và giữ gìn an ninh, trật tự xã hội.

MTTQ huyện Định Quán kết nối lương - giáo xây dựng quê hương

Yên Bái phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Đakrông

 Ông Lò Văn Chiến, người có uy tín bản Cò Nòi, xã Cò Nòi vận động nhân dân phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.

Là một trong những người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số ở bản Nặm Ban, xã Hát Lót, ông Tòng Văn Sức đã tích cực vận động bà con phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; đoàn kết, tương thân, tương ái, quan tâm giúp đỡ các gia đình chính sách. Ông Sức chia sẻ: Từ năm 2021 đến nay, tôi cùng Ban quản lý bản vận động các hộ dân trong bản hiến đất, cây cối, đóng góp trên 220 triệu đồng và hàng trăm ngày công để sửa chữa, cứng hóa đường giao thông nông thôn; xây dựng cầu treo, cổng chào của bản; lắp đặt đèn chiếu sáng, đào hố rác, thường xuyên quét dọn vệ sinh, giữ gìn bản làng xanh - sạch - đẹp.

Còn ông Lò Văn Chiến ở bản Cò Nòi, xã Cò Nòi, được bà con tín nhiệm bầu là người có uy tín của bản năm 2016. Với vai trò của mình, ông đã tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển đổi diện tích trồng ngô sang trồng mía, nhãn, xoài, dâu tây; phát triển chăn nuôi trâu, bò để nâng cao thu nhập. Tuyên truyền bà con chấp hành Luật Giao thông đường bộ; tham gia hòa giải những tranh chấp, xích mích, góp phần giữ gìn trật tự an ninh tại địa phương. Ông Lò Văn Chiến chia sẻ: Tôi luôn xác định mình phải có trách nhiệm trong mọi vấn đề phát sinh ở khu dân cư. Nhờ đó mà 238 hộ gia đình trong bản luôn đoàn kết chung tay xây dựng khu dân cư phát triển.

Trên địa bàn huyện Mai Sơn có 262 người có uy tín, chủ yếu là các già làng, trưởng thôn, bí thư chi bộ, trưởng ban công tác mặt trận, cán bộ nghỉ hưu. Đây là lực lượng trực tiếp tuyên truyền, vận động, phổ biến cho người dân chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định ở địa phương. Đồng thời, đi đầu trong các phong trào “Toàn dân xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và phong trào xây dựng nông thôn mới. Vận động người dân phát triển kinh tế gia đình để nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống. Nắm được tâm tư, tình cảm, nguyện vọng hay khó khăn, vướng mắc tại cộng đồng dân cư, từ đó phản ánh với cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc xem xét, giải quyết. Ngoài ra, họ có vai trò quan trọng trong giữ gìn khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy tinh thần làm chủ của nhân dân; khai thác tiềm năng, thế mạnh của từng vùng để phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.

Ông Lò Văn Biên, Trưởng phòng Dân tộc huyện Mai Sơn, cho biết: Việc triển khai thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số luôn được huyện quan tâm, chỉ đạo các đơn vị, địa phương triển khai đầy đủ, kịp thời. Từ năm 2020 đến nay, huyện đã tổ chức động viên, thăm hỏi, tặng quà cho trên 1.000 lượt người có uy tín; tuyên truyền phổ biến pháp luật cho 100% người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; tổ chức các đợt tham quan học tập kinh nghiệm... Năm 2022, đã cấp phát gần 3.000 cuốn sách, báo đến tận tay người có uy tín. Phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức 3 lớp bồi dưỡng kiến thức cho gần 200 lượt người uy tín tham gia.

Phát huy vai trò, trách nhiệm, những người có uy tín trên địa bàn huyện Mai Sơn đã cùng với các cấp, các ngành, chính quyền địa phương đưa chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước đến vùng đồng bào dân tộc thiểu số, góp phần giúp người dân xây dựng cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Thu Thảo

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản