Tin mới

Phát huy vai trò tiên phong của đảng viên người DTTS

(Mặt trận) -Đảng bộ huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh hiện có trên 2.100 đảng viên, trong đó 73% đảng viên là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Thời gian qua, những đảng viên là người DTTS trên địa bàn huyện đang ngày càng phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, đi đầu trong các phong trào phát triển KT-XH, góp phần củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân với Đảng.

Nhận diện, ngăn chặn âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo ở vùng trung du và miền núi Bắc Bộ

Lào Cai phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc

Thực hiện chính sách dân tộc góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc

 Đảng viên và nhân dân thôn Pắc Cáy, xã Đồn Đạc, huyện Ba Chẽ tham gia trồng hoa và cây xanh tạo cảnh quan dọc tuyến đường thôn.

Pắc Cáy là thôn thuộc xã Đồn Đạc, có gần 100% người dân là đồng bào DTTS. Trong những năm gần đây, diện mạo thôn có những bước chuyển mình mạnh mẽ, đời sống của người dân được cải thiện rõ rệt. Chi bộ thôn Pắc Cáy có 16 đảng viên, 5 năm qua (2016-2020) chi bộ đã tuyên truyền, vận động nhân dân trong thôn tham gia hiến đất, hiến cây, bỏ ngày công để xây dựng 6 công trình đập mương, 3 tuyến đường làng, ngõ xóm và nhiều tuyến đường hoa.

Ông Chíu Sinh Phát, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Pắc Cáy, cho biết: Để lãnh đạo nhân dân thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới, Ban Chi ủy đã tổ chức quán triệt, phân công cán bộ, đảng viên chịu trách nhiệm thực hiện những công việc cụ thể, gương mẫu đi đầu trong xây dựng thôn, xóm. Đảng viên là người tiên phong, gương mẫu trong giáo dục, vận động, nói trước, làm trước, để quần chúng làm theo, nhất là trong công tác xóa đói, giảm nghèo, hiến đất, hiến cây, hiến ngày công làm đường làng, ngõ xóm. Đến hết năm 2021, trong thôn chỉ còn 1 hộ nghèo, 4 hộ cận nghèo; hạ tầng nông thôn và cảnh quan môi trường thay đổi rõ nét.

Thực hiện mục tiêu chuyển đổi rừng sản xuất cây hằng năm sang trồng rừng lâu năm, nhằm phát huy hiệu quả kinh tế lâm nghiệp bền vững, huyện Ba Chẽ đã phát huy tốt vai trò nêu gương của đảng viên trong việc chuyển đổi cơ cấu giống lâm nghiệp. Điển hình như đảng viên Triệu Đức Phượng (thôn Tầu Tiên, xã Đồn Đạc), trong năm 2020, đã chủ động chuyển đổi hơn 6ha cây keo của gia đình sang cây trồng các loại cây rừng gỗ lớn khác như giổi, keo. Anh Phượng còn trồng cây dược liệu dưới tán rừng để có nguồn thu ngắn ngày.

Anh Triệu Đức Phượng chia sẻ: Tâm lý của phần đông đồng bào DTTS là chỉ tin vào những điều “mắt thấy, tai nghe”, do đó, những việc làm gương mẫu của mỗi đảng viên, già làng, trưởng bản, người uy tín, sẽ có giá trị thuyết phục để bà con làm theo. Bởi vậy, cá nhân tôi đã luôn nỗ lực đi đầu, đồng thời tích cực vận động bà con tham gia chuyển đổi mô hình trồng rừng để từng bước xóa đói, giảm nghèo bền vững, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Thời gian qua, đội ngũ đảng viên là đồng bào DTTS trên địa bàn Ba Chẽ đã phát huy vai trò, trách nhiệm với cộng đồng. Họ chính là những nhân tố tích cực, cầu nối giữa chính quyền cấp cơ sở với cộng đồng thôn, bản, là lực lượng cốt cán tiên phong trong vận động, tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; gương mẫu trên các lĩnh vực ở vùng DTTS, có nhiều công lao đóng góp trong các phong trào thi đua yêu nước, cuộc vận động xóa đói giảm nghèo, giữ gìn an ninh trật tự.

Ông Bùi Văn Lưu, Phó Bí thư Thường trực Huyện uỷ Ba Chẽ, cho biết: Nhằm nâng cao năng lực đảng viên, củng cố lòng tin giữa Đảng với đồng bào DTTS, Đảng bộ huyện đã từng bước nâng cao chất lượng giáo dục tư tưởng, chính trị cho cán bộ, đảng viên, đặc biệt là những đảng viên người DTTS lãnh đạo nhân dân phát triển KT-XH. Cùng với đó, đổi mới tác phong, lề lối làm việc, giữ vững kỷ cương của Đảng, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có đủ bản lĩnh, phẩm chất chính trị, năng lực hoạt động thực tiễn hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Việc chú trọng, quan tâm phát triển đảng viên nói chung, đảng viên là người DTTS nói riêng đã giúp các tổ chức cơ sở đảng của Đảng bộ huyện Ba Chẽ không ngừng vững mạnh. Đội ngũ đảng viên luôn phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, trở thành những hạt nhân trong tuyên truyền, vận động, đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào DTTS được thuận lợi, hiệu quả hơn, qua đó góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển KT-XH địa phương.

Nguyễn Thanh

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản