Phú Thọ: Đoàn kết là cội nguồn sức mạnh để tập hợp và động viên nhân dân hăng hái thi đua lao động, sản xuất

(Mặt trận) -Đoàn kết là truyền thống cực kỳ quý báu, là cội nguồn sức mạnh của dân tộc Việt Nam. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết. Thành công, thành công, đại thành công”. Kế thừa và phát huy truyền thống đó, MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh Phú Thọ luôn phát huy tốt vai trò tập hợp quần chúng, động viên các tầng lớp nhân dân hăng hái thi đua lao động, sản xuất, nhân lên sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, góp phần xây dựng quê hương Đất Tổ ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước một lòng tin Đảng: Cầu nối ý Đảng – Lòng dân

Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028

Đảng trong lòng đồng bào Công giáo: “Cầu nối” giữ mối đoàn kết lương - giáo

 Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức hàng năm là dịp gắn kết tình làng, nghĩa xóm.

Những người khơi gợi sức dân

Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) có vai trò quan trọng trong các hoạt động của MTTQ, thực sự là cầu nối giữa đồng bào dân tộc thiểu số với các cấp chính quyền, vận động đồng bào tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, bồi đắp lòng tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng, Nhà nước, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Toàn tỉnh hiện có gần 600 người uy tín ở các huyện Thanh Sơn, Thanh Thủy, Tân Sơn, Yên Lập, Đoan Hùng, đây là những người có tiếng nói quan trọng, gắn kết đồng bào DTTS.

Điển hình như các ông: Triệu Văn Tiên (dân tộc Dao) ở thôn Quán, xã Thượng Long, huyện Yên Lập; Sùng A Vang (dân tộc Mông) ở bản Mỹ Á, xã Thu Cúc, huyện Tân Sơn; Đinh Viết Thắng (dân tộc Mường) ở khu Tân Trào, xã Minh Đài, huyện Tân Sơn; Sầm Ngọc Cảnh (dân tộc Cao Lan) ở thôn 8, xã Yên Kiện, huyện Đoan Hùng; Đinh Xuân Lương (dân tộc Mường) ở khu 17, xã Tu Vũ, huyện Thanh Thủy... Bằng những kinh nghiệm và hiểu biết của mình, người có uy tín tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS chấp hành tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, phối hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, thực hiện các chương trình an sinh xã hội, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, xây dựng NTM, tích cực đi đầu trong triển khai thế trận an ninh nhân dân, phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc...

Ông Đinh Văn Lại (dân tộc Mường), người có uy tín ở xóm Gò Tre, xã Cự Thắng, huyện Thanh Sơn chia sẻ: Tôi cùng với Ban công tác Mặt trận đã vận động người dân hiến hàng nghìn m2 đất, đóng góp tiền, ngày công làm đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa, phân loại, xử lý rác thải, vệ sinh môi trường. Đồng thời vận động, hướng dẫn người dân trong xóm giữ gìn bản sắc văn hóa, đóng góp ủng hộ các chương trình an sinh xã hội, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Không chỉ có cán bộ Mặt trận, người uy tín trong đồng bào DTTS mà Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh Phú Thọ phối hợp với Ủy ban MTTQ các cấp vận động đồng bào công giáo trong tỉnh cùng thi đua sản xuất, phát triển kinh tế, tích cực giúp nhau giảm nghèo bền vững, nâng cao đời sống, khuyến khích làm giàu chính đáng; xây dựng đời sống văn hóa, tham gia bảo vệ môi trường sáng, xanh, sạch, đẹp, ứng phó với biến đổi khí hậu; phát huy dân chủ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh... Điển hình như hộ các ông: Nguyễn Văn Hạ, khu 1, thị trấn Thanh Thủy, huyện Thanh Thủy hiến trên 400m2 đất; Lê Văn Thành, khu Dân Chủ, xã Tạ Xá, huyện Cẩm Khê hiến gần 350m2 đất; Nguyễn Ngọc Thân, khu 7, xã Xuân Quang, huyện Tam Nông hiến 270m2 đất… Vận động người dân tham gia các mô hình “Xây dựng xã, phường không có tội phạm và tệ nạn ma túy“; ”Xây dựng khu dân cư không có tội phạm ma túy”; “Tổ dân phố an toàn về ANTT, không có tệ nạn xã hội”; “Khu phố bình yên không có ma túy và tệ nạn xã hội”... góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân, đảm bảo an ninh trật tự, giúp bộ mặt giáo xứ, giáo họ ngày càng khang trang, sáng, xanh, sạch, đẹp.

Năm 2022, Phú Thọ có năm cán bộ Mặt trận tiêu biểu được dự Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng ban công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2017-2022; đó là: Bà Nguyễn Thị Thắm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Thọ Sơn, thành phố Việt Trì; ông Đinh Văn Ngọc, Chủ tịch Ủy ban MTTQ thị trấn Thanh Sơn, huyện Thanh Sơn; ông Trần Xuân Anh, Trưởng ban công tác Mặt trận khu Tân Long, xã Tây Cốc, huyện Đoan Hùng; ông Đặng Văn Vinh, Trưởng ban công tác Mặt trận khu Xóm Mới, xã Đồng Sơn, huyện Tân Sơn; ông Nguyễn Hữu Thọ, Trưởng ban công tác Mặt trận khu Tân Tiến, thị trấn Lâm Thao, huyện Lâm Thao đã cùng góp sức vận động người dân tham gia Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và nhiều cuộc vận động, phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả.

 Người dân huyện Thanh Sơn đóng góp công sức cùng các lực lượng tham gia làm đường giao thông nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Củng cố khối đoàn kết toàn dân tộc

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 10-NQ/TU ngày 8/2/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tỉnh Phú Thọ về đẩy mạnh đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, phát huy vai trò là “trung tâm đoàn kết”, cầu nối vững chắc giữa cấp ủy, chính quyền và nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh cùng các tổ chức thành viên đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động mọi tầng lớp nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền sâu rộng để các tầng lớp nhân dân nhận biết, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, xuyên tạc nhằm chia rẽ, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Với nhiều cách làm hay, sáng tạo, các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước do MTTQ các cấp phát động đã thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia. Điển hình là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai sâu rộng với nhiều nội dung cụ thể, thiết thực. Trong sáu tháng đầu năm, thành phố Việt Trì đã vận động nhân dân hiến 16.208m2 đất làm đường giao thông liên khu, phối hợp hướng dẫn ba xã hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới (NTM) nâng cao; huyện Tam Nông vận động nhân dân tham gia mô hình hộ gia đình thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới”; đã vận động nhân dân đóng góp trên 2.200 ngày công lao động, 330 triệu đồng cùng nhiều hiện vật xây dựng, sửa chữa đường giao thông nông thôn, nhà văn hóa, nạo vét kênh mương, trồng cây xanh... Các cấp Hội Phụ nữ xây dựng mới hai mô hình: “Sáng từ ngõ, đẹp từ nhà” tại xã Chí Đám (huyện Đoan Hùng) và mô hình “Ruộng lúa bờ hoa” tại xã Trung Giáp, Trị Quận (huyện Phù Ninh). Đến nay toàn tỉnh có 4.789 “Đoạn đường hoa”; Hội CCB các cấp tuyên truyền, vận động hội viên tích cực tham gia phong trào hiến đất xây dựng cơ sở hạ tầng...

Các hoạt động “Vì người nghèo”, phong trào, chương trình an sinh xã hội được triển khai sâu rộng trên địa bàn toàn tỉnh, nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của các cấp, các ngành và toàn xã hội, trở thành hoạt động thường xuyên, có hiệu quả với nhiều hình thức vận động phong phú, thiết thực. Sáu tháng đầu năm 2023, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh đã trích từ Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh 3,7 tỉ đồng hỗ trợ 166 hộ nghèo trên địa bàn tỉnh xóa nhà tạm, xây nhà đại đoàn kết; giúp đỡ phát triển sản xuất cho 26 đối tượng trị giá 210 triệu đồng, giúp khám chữa bệnh cho 105 người trị giá 143 triệu đồng, giúp học sinh nghèo học tập và hỗ trợ khác trị giá trên 1,5 tỉ đồng...Để tiếp tục triển khai tốt các chương trình an sinh xã hội, hưởng ứng Phong trào thi đua “Vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động và lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về ủng hộ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Hải cho biết: Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ phát động vận động ủng hộ xây dựng nhà đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh nói chung, trong đó sẽ trích một phần ủng hộ làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo của tỉnh Điện Biên hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, dự kiến tỉnh Phú Thọ sẽ ủng hộ xây dựng 50 căn nhà, tương đương với 2,5 tỉ đồng. Đề nghị Ủy ban MTTQ các huyện, thành, thị ngay sau khi có văn bản triển khai của tỉnh cần xin ý kiến, chủ trương để triển khai xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện trên địa bàn với tinh thần khẩn trương, đạt kết quả cao nhất.

Ủy ban MTTQ các cấp tỉnh Phú Thọ đã chủ động phối hợp với các tổ chức thành viên, các cơ quan liên quan tiếp tục triển khai thực hiện công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, triển khai Phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, “Toàn dân tham gia bảo đảm trật tự ATGT” nhằm huy động sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân tham gia ngăn chặn, đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn an ninh trận tự, an toàn xã hội, xây dựng xã hội lành mạnh, an toàn. Song song với đó, qua 20 năm tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc đã thực sự góp phần gắn kết tình làng, nghĩa xóm, cùng nhau chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Phương Thanh

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản