Tin mới

Phú Thọ: Đưa chính sách đến với đồng bào dân tộc thiểu số

(Mặt trận) -Năm 2023, Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ đã ban hành nhiều quyết định, kế hoạch chỉ đạo hướng dẫn tổ chức giám sát việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 (Chương trình MTQG 1719).

Lào Cai phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc

Thực hiện chính sách dân tộc góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc

Gương điển hình tiêu biểu tiến tiến các tỉnh Bắc Trung Bộ

 Chương trình mục tiêu quốc gia 1719 đã góp phần nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Ảnh: Anh Tú.

Triển khai Kế hoạch số 182/KH-MTTQ-BTT, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ đã tổ chức 2 đoàn giám sát việc thực hiện Chương trình MTQG 1719 tại huyện Yên Lập và Tân Sơn. Nội dung giám sát tập trung vào việc phân bổ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí thuộc Chương trình MTQG 1719; công tác chỉ đạo điều hành trong việc sử dụng nguồn vốn để thực hiện các nội dung của dự án và tiểu dự án thành phần đã và đang phân cấp; xác định đối tượng thụ hưởng các dự án thuộc Chương trình; việc đầu tư ban đầu của cộng đồng đối với các công trình, dự án tại cơ sở.

Kết quả giám sát cho thấy, các công trình được đầu tư xây dựng theo đúng nội dung Chương trình MTQG 1719. Tại huyện Yên Lập đã thực hiện đầu tư 63 công trình/11 xã khu vực III và 12 công trình theo danh mục; thực hiện giải ngân các nội dung hoàn thành là 44,6 tỷ đồng, đạt 77,26% so với tổng vốn được giao, dự kiến sẽ giải ngân hết trong năm 2023. Đối với huyện Tân Sơn, tổng kế hoạch vốn phân bổ năm 2022 là 57,8 tỷ đồng; tiến độ giải ngân đến thời điểm tháng 5/2023 là 51,1 tỷ đồng (đạt 97% so với kế hoạch). Tổng kế hoạch vốn phân bổ năm 2023 là 84,8 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Hải - Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ, qua triển khai thực hiện, Chương trình MTQG 1719 đã được Tỉnh ủy, HĐND, UBND quan tâm chỉ đạo tập trung nhiều giải pháp thực hiện các nhóm dự án quan trọng phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Việc triển khai thực hiện các dự án, tiểu dự án của Chương trình được đảm bảo đúng quy định, đúng đối tượng thụ hưởng; công tác lập kế hoạch, phân bổ vốn được thực hiện kịp thời, nhanh chóng và đúng quy định; việc sử dụng vốn đầu tư đã đáp ứng yêu cầu quản lý tập trung, thống nhất về mục tiêu, cơ chế, chính sách.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện Chương trình MTQG 1719 trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số khó khăn khi công tác phân bổ, giao kế hoạch vốn chậm, nhất là vốn sự nghiệp nên gây khó khăn cho việc tổ chức thực hiện của địa phương. Việc vốn sự nghiệp lớn, cấp dồn trong 2 năm 2022-2023 cũng gây khó khăn cho việc triển khai thực hiện kế hoạch và giải ngân hết các nguồn vốn theo đúng quy định…

Với những kết quả bước đầu đã đạt được, ông Hải cho biết, trong thời gian tới Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Thọ phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương đẩy mạnh tuyên truyền vận động và tổ chức thực hiện có hiệu quả các dự án thuộc Chương trình MTQG 1719. Cùng với đó, MTTQ các cấp cũng phối hợp với các tổ chức đoàn thể thực hiện công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá tiến độ, chất lượng công trình, dự án được triển khai trên địa bàn tỉnh để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc khi thực hiện, đảm bảo tiến độ, thời gian. Đặc biệt là phát huy vai trò của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đối với việc giám sát các công trình, dự án của Chương trình MTQG 1719 để hạn chế những sai sót, tiêu cực trong quá trình triển khai các dự án đầu tư tại địa phương.

TRUNG HIẾU

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản