Tin mới

Phú Thọ: Phát huy vai trò của người uy tín

(Mặt trận) -Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ có vai trò quan trọng trong các hoạt động của MTTQ, là cầu nối giữa đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) với các cấp chính quyền, vận động đồng bào tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng, giữ gìn bản sắc văn hóa, củng cố lòng tin của đồng bào các dân tộc đối với Đảng, Nhà nước, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Quảng Nam: Hiệu quả từ các chương trình giảm nghèo bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng Đại lễ Phật đản 2024

Ủy ban MTTQ tỉnh Ninh Thuận thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản năm 2024

 Ông Đinh Như Hoa - người có uy tín ở khu 7, xã Cự Thắng, huyện Thanh Sơn (bên trái) tích cực vận động người dân trong khu hiến đất làm đường GTNT, ủng hộ xây dựng nhà văn hóa, trồng, chăm sóc đường hoa, tạo cảnh quan môi trường xanh- sạch- đẹp.

Huyện Thanh Sơn hiện có 207 người uy tín trong đồng bào DTTS. Nhận thức rõ vai trò, vị trí của mình, người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn huyện đã tích cực vận động gia đình và cộng đồng thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương; tích cực tham gia phát triển sản xuất, kinh doanh, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; tham gia xây dựng hương ước, quy ước của địa phương, vận động nhân dân thay đổi các tập tục lạc hậu... góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tích cực đi đầu thực hiện phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ, xây dưng đời sống văn hóa ở khu dân cư... Người có uy tín còn tham gia công tác ở cơ sở, trong đó nhiều người đảm nhận các chức vụ như Bí thư chi bộ, Trưởng khu dân cư, Trưởng ban công tác mặt trận, tham gia tổ hòa giải, tổ an ninh, là thành viên mẫu mực của các tổ chức chính trị - xã hội.

Nhiều người có uy tín trong đồng bào DTTS huyện Thanh Sơn như: Ông Hà Văn Cồ ở khu Mật (xã Văn Miếu), ông Triệu Tiến Phúc- xóm Liên Thành (xã Võ Miếu), ông Nguyễn Văn Quả - khu 3 (xã Giáp Lai), ông Đinh Công Thành ở Phố Vàng (thị trấn Thanh Sơn), bà Phùng Thị Kít ở khu Đầm Mười (xã Tân Minh)... đã đóng góp tích cực trong các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn an ninh trật tự, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, trở thành cầu nối giữa đồng bào DTTS với các cấp ủy Đảng, chính quyền, vận động đồng bào chung sức xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp.

Là người có uy tín trong đồng bào dân tộc Mường ở xóm Gò Tre, xã Cự Thắng, ông Đinh Văn Lại đã vận động người dân trong xóm hiến hàng nghìn m2 đất, đóng góp tiền, ngày công làm đường GTNT, xây dựng nhà văn hóa, phân loại, xử lý rác thải, vệ sinh môi trường. Ông Lại chia sẻ: Muốn vận động mọi người trong khu, bản thân tôi và gia đình phải gương mẫu thực hiện trước. Không chỉ vận động mọi người tham gia phát triển kinh tế, xây dựng Cự Thắng trở thành xã nông thôn mới, tôi còn mong muốn thế hệ trẻ giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc nên đã vận động người dân trong khu dạy tiếng Mường và nghệ thuật trình diễn dân gian của dân tộc cho các cháu nhỏ để giữ gìn bản sắc văn hóa, góp phần để xây dựng đội cồng chiêng, CLB văn hóa dân tộc Mường của xóm Gò Tre là nòng cốt cho CLB cồng chiêng, CLB văn hóa dân tộc Mường và các dân tộc khác của xã Cự Thắng.

Là người dân tộc Dao, Bí thư Chi bộ khu Hạ Thành, xã Tân Lập Đặng Đình Điện luôn chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền xã chỉ đạo các đoàn thể của khu triển khai các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; vận động đảng viên, nhân dân tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, vận động bà con trong khu tham gia hiến đất, ngày công và hỗ trợ ủng hộ xây dựng nhà văn hóa, đường giao thông, đường điện chiếu sáng, vệ sinh môi trường, xây dựng mô hình thu gom xử lý rác thải... “Muốn cho dân tin, làm theo, mình phải thực hiện trước”- đồng chí Điện chia sẻ.

Nguyên An

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản