Tin mới

Phú Yên: Hội nghị gặp gỡ, các tổ chức tôn giáo năm 2023

(Mặt trận) -Duy trì đường hướng hành đạo gắn bó, đồng hành với dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo; phát huy các giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của tôn giáo trong xã hội tại địa phương.

Làm rõ các giá trị và nguồn lực trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử

Chủ tịch nước Tô Lâm: Các tổ chức tôn giáo luôn đồng lòng vì sự phát triển chung của đất nước

Tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

 Ông Nguyễn Quốc Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yên phát biểu, ghi nhận ý kiến của các chức sắc tôn giáo trong hội nghị.

Chiều 12/4, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên, tổ chức hội nghị gặp gỡ các tổ chức tôn giáo quý I/2023. Ông Nguyễn Quốc Hoàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên, bà Đỗ Thị Như Tình, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Việt Nam tỉnh Phú Yên, chủ trì hội nghị, với sự tham dự của hơn 35 chức sắc đại diện các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh Phú Yên về dự.

Được biết, tỉnh Phú Yên hiện có 6 tôn giáo sinh hoạt tại địa phương gồm: Phật giáo, Công giáo, Tin Lành, Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo, Phật đường Nam tông Minh sư đạo. Mỗi tôn giáo dù có đức tin, hệ thống giáo lý, giáo luật khác nhau, nhưng có điểm chung là sống tốt đời, đẹp đạo, luôn gắn bó, đồng hành phát triển kinh tế cùng quê hương tỉnh Phú Yên.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Quốc Hoàn, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên nhấn mạnh, trong thời gian tới các chức sắc, chức việc, nhà tu hành các tôn giáo tỉnh Phú Yên tiếp tục gắn bó, đồng hành cùng Đảng, chính quyền, MTTQ cấp tỉnh, tiếp tục làm tốt công tác vận động chức sắc, chức việc, tín đồ chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống; duy trì đường hướng hành đạo gắn bó, đồng hành với dân tộc, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, đoàn kết tôn giáo; phát huy các giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của tôn giáo trong xã hội tại địa phương.

XUÂN HIẾU

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản