Tin mới

Phú Yên: Nâng cao chất lượng công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(Mặt trận) -Tỉnh Phú Yên là những địa phương có đông đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) sinh sống nên các huyện Đồng Xuân, Sơn Hòa, Sông Hinh luôn xác định rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận. Nhờ vậy, cuộc sống của bà con ngày càng ấm no, diện mạo nông thôn miền núi ngày càng khởi sắc.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau chúc mừng đại lễ Phật đản tại huyện Phú Tân

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai chúc mừng Phật đản chức sắc Phật giáo tiêu biểu

Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh Lạng Sơn thăm, chúc mừng Ban Trị sự Giáo hội Phật Giáo tỉnh nhân dịp Lễ Phật đản năm 2024

Củng cố khối đại đoàn kết toàn dân

Đồng Xuân và Vân Canh là hai huyện giáp ranh của tỉnh Phú Yên và Bình Định. Các xã giáp ranh gồm Xuân Lãnh - Canh Hòa, Phú Mỡ - Canh Liên và Đa Lộc - Canh Hiệp. Người dân các xã giáp ranh của hai huyện chủ yếu là đồng bào dân tộc Chăm và Ba Na. Nhiều năm chung sống, đồng bào DTTS ở các vùng giáp ranh luôn giữ được mối quan hệ hài hòa, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

 Đồng bào DTTS huyện Đồng Xuân tham gia các hoạt động vui chơi tại ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022.

Theo ông Phạm Minh Hạnh, Phó Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Đồng Xuân, để có được kết quả này là nhờ ban dân vận hai huyện phối hợp tham mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo, nhất là Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Chỉ thị 49-CT/TW ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào DTTS… Hai huyện luân phiên tổ chức tổng kết hàng năm để trao đổi thông tin, kịp thời phản ánh, thông báo tình hình công tác dân tộc, công tác tôn giáo bằng các hình thức phù hợp, phối hợp giải quyết hoặc tham mưu đề xuất cấp ủy giải quyết kịp thời không để xảy ra điểm nóng.

“Kết quả nổi bật trong công tác dân vận của hai huyện đó là xây dựng được một cây cầu cho đồng bào DTTS làng Canh Giao, xã Canh Hiệp, huyện Vân Canh đi lại. Bà con của làng này đi lại, học sinh đi học… trên phần đất của xã Đa Lộc, vì vậy xã này đã vận động đồng bào DTTS của xã hiến 5.000mđất để làm cầu và đường đi”, ông Hạnh cho hay.

Không riêng gì Đồng Xuân, để làm tốt công tác dân vận vùng đồng bào DTTS, đội ngũ làm công tác dân vận các huyện Sông Hinh, Sơn Hòa cũng dành nhiều thời gian xuống địa bàn để đẩy mạnh tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Bằng cách gần dân, sát dân trong công tác tuyên truyền, giúp người dân hiểu nên bà con tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động do các cấp phát động. Điển hình như người dân rất đồng tình về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và sẵn sàng hiến đất, đóng góp vật chất, ngày công để làm đường, làm nhà văn hóa thôn, buôn. Nhờ đó, hiện các xã vùng đồng bào DTTS đều có nhà văn hóa phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt, hội họp của người dân. Các phong tục tập quán lạc hậu, tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào DTTS dần được đẩy lùi, xóa bỏ. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào DTTS được đảm bảo, khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố và tăng cường…

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu

Đến nay cộng đồng các dân tộc ở Phú Yên phát triển đa dạng, với hơn 220.160 người, 33 dân tộc anh em; trong đó có 32 DTTS với 60.128 người, chiếm 6,9% dân số toàn tỉnh (chủ yếu là dân tộc Ê Đê 25.225 người, chiếm 41,95%; Chăm 22.825 người, chiếm 37,96%; Ba Na 4.680 người, chiếm 7,78%...).

Để đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào DTTS được cải thiện, quyền bình đẳng giữa các dân tộc được tôn trọng và phát huy, đoàn kết toàn dân tộc được tăng cường, an ninh chính trị được giữ vững, thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền, ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội ở các địa phương đã tăng cường vận động tuyên truyền Nhân dân vùng đồng bào DTTS thực hiện theo đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đổi mới nội dung, phương thức vận động phù hợp với đặc điểm tình hình địa bàn vùng DTTS; tổ chức vận động già làng, trưởng thôn, buôn và người có uy tín, tiêu biểu phát huy vai trò của mình trong vận động bà con đồng bào DTTS giúp đỡ nhau, thi đua sản xuất, ổn định cuộc sống; chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời những mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện và những vấn đề bức xúc trong bà con, không để xảy ra điểm nóng.

Đồng chí Đinh Thị Thu Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy cho hay: Nhằm nâng cao hơn nữa công tác dân vận nói chung và công tác dân vận trong vùng đồng bào DTTS nói riêng, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai các chủ trương, nghị quyết của Đảng về công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo gắn với thực hiện các nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch, thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII về công tác dân vận và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị. Công tác dân vận tiếp tục hướng về cơ sở, nắm chắc tình hình Nhân dân, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân. Đặc biệt là các địa phương phải tăng cường phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp đối với công tác dân vận trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

THÚY HẰNG

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản