Phú Yên: Tập huấn cho 70 người có uy tín, tiêu biểu trong đồng bào các DTTS năm 2023

(Mặt trận) -Các đại biểu đã cũng nhau trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác vận động đồng bào DTTS trong việc tham gia các cuộc vận động, phong trào thi đua do MTTQ các cấp phát động, xây dựng các mô hình ở khu dân cư, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của Nhân dân.

Chủ động giám sát, phát huy hiệu quả đầu tư

Biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa năm 2023

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An chúc mừng Giáo hội Phật giáo tỉnh nhân Đại lễ Phật đản

 Bà Phạm Thị Ngọc Tuyết, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên trao quà cho Người có uy tín, tiêu biểu trong đồng bào DTTS huyện Sơn Hòa.

Ngày 7/5, Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yên cho biết, vừa tổ chức hội nghị tập huấn cho 70 người có uy tín, tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS) năm 2023, cho đồng bào DTTS và cán bộ MTTQ hai huyện Sông Hinh và  huyện Tây Hòa.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Phú Yên  truyền đạt chuyên đề về tình hình công tác dân tộc năm 2022, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 và cung cấp thông tin về vai trò của MTTQ trong giám sát đầu tư của cộng đồng; Quyết định 1719/QĐ-TTg của Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Kế hoạch 125/KH-UBND ngày 22/6/2022 của UBND tỉnh  Phú Yên về triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

Theo đó, mục đích của việc phổ biến quán triệt các văn bản của Đảng, Nhà nước liên quan đến công tác dân tộc và chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh Phú Yên  là nhằm giúp nâng cao nhận thức, phát huy vai trò của người có uy tín, tiêu biểu trong việc tuyên truyền vận động đồng bào  DTTS và miền núi thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia phát triển kinh tế - xã hội, góp phần duy trì củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh Phú Yên.

XUÂN HIẾU

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản