Phú Yên: Thăm hỏi người có uy tín, tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số

(Mặt trận) -Ngày 14/9, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yên Phạm Thị Ngọc Tuyết đã đến thăm hỏi, trao quà người có uy tín, tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn các huyện Phú Hòa, Sơn Hòa. Trong đó, huyện Phú Hòa 1 người, huyện Sơn Hòa 47 người.

Quảng Ninh: Chăm lo cho đồng bào dân tộc thiểu số

Ninh Thuận: Mang mùa xuân đến với đồng bào dân tộc thiểu số

Lạc Dương: Từng bước nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

 Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yên Phạm Thị Ngọc Tuyết trao quà cho người có uy tín, tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số ở huyện Sơn Hòa.

Tại các nơi đến thăm, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yên Phạm Thị Ngọc Tuyết đã thăm hỏi, trao quà, động viên người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số tiếp tục thực hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong thời gian tới; tiếp tục tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào thi đua, nhất là công tác xây dựng nông thôn mới, xóa đói, giảm nghèo bền vững… ở địa phương.

Theo kế hoạch của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Phú Yến, toàn tỉnh có 116 người có uy tín, tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó huyện Sơn Hòa 47 người, Đồng Xuân 16 người, Sông Hinh 50 người, Tây Hòa 2 người và Phú Hòa 1 người. Tổng kinh phí chúc mừng, thăm hỏi lần này là 96,4 triệu đồng.

THÚY HẰNG

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản