Tin mới

Quan tâm thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

(Mặt trận) -Thời gian qua, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị rất quan tâm thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Đặc biệt, huyện Đakrông tạo điều kiện để người có uy tín phát huy vai trò trong cộng đồng, tích cực tham gia các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện chính sách dân tộc ở địa phương.

Gia Lai: Gặp mặt các chức sắc, chức việc đại diện các tôn giáo nhân dịp đầu Xuân Giáp Thìn

Bình Phước: Họp mặt chức sắc, chức việc tiêu biểu các tôn giáo năm 2024

Nhiều cách làm hay giúp đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo ở huyện Đức Linh

 Người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đóng góp tích cực vào phát triển sản xuất, nâng cao đời sống của người dân

Giai đoạn 2012 - 2021, huyện Đakrông có 839 lượt người được bầu chọn là người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) Vân Kiều, Pa Kô, riêng năm 2021 có 70 người được bầu chọn là NCUT. Xác định NCUT trong đồng bào DTTS là lực lượng nòng cốt, cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân trong việc đưa các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước đến với Nhân dân, góp phần thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước, tăng cường sự đoàn kết trong cộng đồng, huyện Đakrông đã tích cực triển khai các chủ trương, chính sách liên quan đến NCUT trong đồng bào DTTS. Đặc biệt, thực hiện Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg, ngày 18/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với NCUT trong đồng bào DTTS và các văn bản liên quan khác, hằng năm, UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Dân tộc huyện phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể liên quan, UBND các xã, thị trấn để quản lý, tổ chức thực hiện tốt chính sách. Tổ chức tập huấn, tuyên truyền, ban hành các văn bản hướng dẫn đến các xã, thị trấn, cán bộ làm công tác dân tộc cấp xã, NCUT trong đồng bào DTTS. Cấp kinh phí thực hiện chính sách cho NCUT trong đồng bào DTTS như thăm, tặng quà trong dịp tết Nguyên đán, tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho NCUT, đưa NCUT đi học tập, trao đổi kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh, thăm NCUT khi ốm đau, gặp khó khăn đột xuất…

Chế độ, chính sách đối với NCUT trong đồng bào DTTS được huyện thực hiện nghiêm túc. Trong giai đoạn 2012 - 2021 đã tổ chức thăm hỏi, động viên 1.052 lượt NCUT nhân dịp tết Nguyên đán, Tết truyền thống của đồng bào DTTS; thăm hỏi, hỗ trợ 75 lượt NCUT ốm đau, 5 lượt gia đình NCUT gặp khó khăn; thăm viếng 7 lượt NCUT và thân nhân qua đời; UBMTTQVN huyện thăm, tặng quà 667 lượt NCUT nhân các sự kiện chính trị - xã hội trọng đại… Việc cung cấp thông tin, tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho NCUT trong đồng bào DTTS luôn được quan tâm thực hiện. Trong giai đoạn này, huyện đã lồng ghép tổ chức 3 hội nghị về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chính sách dân tộc và tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh và tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho 274 lượt NCUT; tổ chức 14 lượt tham quan, học tập trong và ngoài tỉnh cho 358 NCUT. 100% NCUT được cấp miễn phí Báo Dân tộc và Phát triển, Báo Quảng Trị. Công tác khen thưởng, biểu dương đối với NCUT được chú trọng thực hiện với 35 lượt NCUT được UBND huyện tặng giấy khen; 10 cá nhân được UBND tỉnh tặng bằng khen và 2 cá nhân được Ban Dân tộc tỉnh tặng giấy khen...

Được quan tâm thực hiện đầy đủ các chính sách nên NCUT trong đồng bào DTTS ở Đakrông tích cực tham gia tuyên truyền, vận động người dân thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia; đi đầu trong các phong trào thi đua phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, động viên con cháu, người dân đổi mới cách thức làm ăn, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, kinh doanh… mang lại thu nhập ổn định, vươn lên thoát nghèo bền vững và làm giàu chính đáng. Đặc biệt, NCUT luôn là “đầu tàu” trong các phong trào, hoạt động giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng đời sống văn hóa mới; tham gia hiến đất, hiến ngày công, hiến công trình kiến trúc, cây xanh để xây dựng hạ tầng phục vụ sinh kế, sinh hoạt của người dân...

Ông Hồ Văn Thành, NCUT ở thôn A La, xã A Ngo cho biết: “Thời gian qua, các cơ quan, ngành, đoàn thể ở huyện, xã thực hiện các chính sách đối với NCUT rất kịp thời. Do đó, chúng tôi càng có thêm động lực để phát huy vai trò của mình trong việc đi đầu làm gương, giúp đỡ mọi người, nhất là về kinh nghiệm sản xuất, giáo dục con cháu, thực hiện các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và xây dựng nông thôn mới”. NCUT trong đồng bào DTTS còn nhiệt tình tham gia công tác ở cơ sở, đảm nhận các chức vụ như bí thư chi bộ, trưởng thôn, bản; trưởng ban công tác mặt trận và các đoàn thể; tham gia tổ hòa giải, tổ an ninh, là hội viên mẫu mực của các đoàn thể chính trị - xã hội.

Phó Chủ tịch UBND huyện Đakrông Lê Đại Lợi cho biết: “Nhờ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước nên NCUT trong đồng bào DTTS ở huyện luôn có ý thức xây dựng cộng đồng, trách nhiệm với nơi mình sinh sống, thực sự là nòng cốt tạo nên sự đoàn kết, cầu nối quan trọng giữa cấp ủy đảng, chính quyền với người dân địa phương. Qua đó, góp phần củng cố niềm tin của đồng bào DTTS đối với sự lãnh đạo của Đảng và quản lý, điều hành của Nhà nước, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của địa phương”.

K.K.S

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản