Quảng Bình đẩy mạnh các hoạt động tại vùng đồng bào dân tộc, tôn giáo

(Mặt trận) -Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Bình ban hành Nghị quyết số 06 nhằm tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội tại vùng dân tộc, tôn giáo trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

Đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước một lòng tin Đảng: Cầu nối ý Đảng – Lòng dân

Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028

Đảng trong lòng đồng bào Công giáo: “Cầu nối” giữ mối đoàn kết lương - giáo

 Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 06.

Ngày 24/5, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết số 06 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với hoạt động của Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) và các tổ chức chính trị-xã hội tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có đông tín đồ tôn giáo, giai đoạn 2021-2025”. 

Tại hội nghị, đại diện Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Bình đã quán triệt những nội dung quan trọng của Nghị quyết số 06 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 06 và triển khai tập huấn chuyên đề: Những vấn đề cơ bản về tổ chức và hoạt động của MTTQ Việt Nam.

Theo đó, Nghị quyết số 06 được ban hành nhằm tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội tại vùng dân tộc, tôn giáo; lãnh đạo chính quyền thực hiện hiệu quả các chính sách phát triển kinh tế-xã hội; tạo điều kiện để MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội tại vùng dân tộc, tôn giáo nâng cao hiệu quả hoạt động.

Nghị quyết còn đề cập đến việc lãnh đạo MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, tập trung hướng về cơ sở tại vùng dân tộc, tôn giáo. Lãnh đạo nâng cao hiệu quả phối hợp giữa MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội với các cơ quan nhà nước, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội tại vùng dân tộc, tôn giáo...

XUÂN THI

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản