Tin mới

Quảng Bình: Triển khai giải ngân nguồn vốn hỗ trợ nhà cho đồng bào DTTS

(Mặt trận) -Nghị định số 38/2023/NĐ- CP được ban hành là cơ sở pháp lý quan trọng để các địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn ở nội dung hỗ trợ nhà ở trong Dự án 1 Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, giai đoạn I, từ năm 2021- 2025 (Chương trình MTQG 1719). Tại Quảng Bình, cả hệ thống chính trị cũng đang tích cực đẩy nhanh tiến độ giải ngân nội dung hỗ trợ nhà ở cho các đối tượng đủ điều kiện thụ hưởng.

Nhận diện, ngăn chặn âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo ở vùng trung du và miền núi Bắc Bộ

Lào Cai phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc

Thực hiện chính sách dân tộc góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc

 Nhiều hộ gia đình được thụ hưởng chính sách hỗ trợ xây nhà trong Chương trình MTQG 1719 đang khẩn trương hoàn thiện.

Trước đây, quá trình triển khai thực hiện và giải ngân vốn ở nội dung hỗ trợ nhà ở tại Dự án 1 Chương trình MTQG 1719 được áp dụng theo Nghị định 27/2022/NĐ- CP. Theo đó, việc giải ngân vốn ở nội dung này được thực hiện theo quy trình đầu tư công. Đến ngày 24/06/2023, Nghị định số 38/2023/NĐ- CP đã được ban hành trên cơ sở sửa đổi, bổ sung một số điều từ Nghị định 27. Nghị định 38 được cho là gỡ nút thắt trong quá trình giải ngân vốn ở nội dung hỗ trợ nhà ở tại Dự án 1.

Ngay sau khi Nghị định 38 được ban hành và có hiệu lực, các địa phương cấp xã vùng thụ hưởng Chương trình MTQG 1719 tại Quảng Bình đồng loạt rà soát hộ gia đình đủ điều kiện thụ hưởng nội dung hỗ trợ nhà ở tại Dự án 1. Tại huyện Minh Hóa, UBND huyện đã ra quyết định phê duyệt danh sách 430 hộ gia đình đủ điều kiện được hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở trong Dự án 1. Ông Cao Ngọc Điền, Trưởng phòng Dân tộc huyện Minh Hóa cho biết: “Trong 430 hộ gia đình đã được phê duyệt, hiện trên địa bàn huyện đã có 175 hộ gia đình đang đồng loạt triển khai các bước để tiến tới xây dựng nhà mới. Đặc biệt tại xã Hóa Sơn, hiện đã có 2 hộ gia đình đã khởi công làm nhà mới”.

Theo quy định tại Nghị định 38 khi hoàn thiện phần móng nhà, hộ gia đình được thụ hưởng chính sách hỗ trợ nhà ở tại Dự án 1 trong Chương trình MTQG 1719 có thể làm hồ sơ tạm ứng 70% giá trị hỗ trợ. Nếu 175 hộ gia đình ở huyện Minh Hóa đồng loạt thi công xây dựng nhà mới theo đúng tiến độ, thì đến cuối tháng 8 này, số vốn ở nội dung hỗ trợ nhà ở được giải ngân sẽ là rất cao. Còn tại huyện Tuyên Hóa, hiện địa phương đã hoàn thiện việc lập danh sách đối tượng được thụ hưởng hỗ trợ nhà ở. Theo đó, toàn huyện có 213 hộ đã được UBND huyện quyết định phê duyệt đủ điều kiện được hỗ trợ về nhà ở. Hiện, MTTQ huyện cùng các tổ chức và chính quyền tập trung hướng dẫn đồng bào hoàn thiện những khâu cuối cùng để sớm triển khai xây dựng nhà ở.

Về vấn đề này, ông Võ Ngọc Thanh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh Quảng Bình cho biết: “Sau khi Nghị định 38 được ban hành, Ban thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Quảng Bình đã chỉ đạo các địa phương đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn Chương trình MTQG 1719. Riêng nội dung hỗ trợ nhà ở tại Dự án 1, Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo phải khẩn trương hoàn thiện danh sách đối tượng được thụ hưởng, đẩy nhanh tiến độ để nhân dân sớm có nhà mới”.

Cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã hoàn thành việc lập danh sách các đối tượng được thụ hưởng nội dung hỗ trợ nhà ở. Các huyện có nhiều đối tượng thụ hưởng nguồn vốn Chương trình MTQG 1719 cũng đã quyết định phê duyệt đối tượng được hỗ trợ về nhà ở. Hiện một số địa phương như Minh Hóa, Bố Trạch…đã có nhiều hộ gia đình khởi công xây dựng nhà mới. Dự kiến đến hết tháng 9 năm nay, trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Bình sẽ có trên 100 ngôi nhà theo diện thụ hưởng nguồn vốn Chương trình MTQG 1719 hoàn công. Cùng với số nhà hoàn thiện, số hộ gia đình cũng thi công xong phần móng cũng tăng cao. Theo đó, số tiền giải ngân nguồn vốn Chương trình MTQG 1719 ở nội dung hỗ trợ nhà ở tại Quảng Bình cũng sẽ tăng cao.

N.K

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản