Tin mới

Quảng Hòa phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

(Mặt trận) -Người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng đóng vai trò quan trọng trong tuyên truyền, vận động, khuyến khích người dân thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đoàn kết vươn lên phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững chắc, giữ gìn quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Hòa Bình: Triển khai các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, hiệu quả hơn Chương trình phát triển KT-XH vùng DTTS

Huyện Lạc Thủy chăm lo đời sống đồng bào dân tộc thiểu số

Những “cánh tay nối dài” để đến gần với đồng bào có đạo ở Long An

 Người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Quảng Hòa dự hội nghị cung cấp thông tin thời sự.

Huyện Quảng Hòa có tỷ lệ DTTS chiếm 97,3% với các dân tộc: Tày, Nùng, Mông, Kinh cùng chung sống. Toàn huyện có 182 người có uy tín từ các xóm của 19 xã, thị trấn trên địa bàn gồm: bí thư chi bộ, trưởng xóm, bản; trí thức, cán bộ nghỉ hưu; trưởng dòng họ; doanh nhân, người sản xuất… được người dân trong cộng đồng tín nhiệm, có phạm vi ảnh hưởng lớn trong cộng đồng và khả năng tập hợp nhân dân tin tưởng nghe và làm theo. Đây là lực lượng nòng cốt trong thực hiện công tác tuyên tuyền, vận động đồng bào ở khu dân cư xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, giữ gìn vệ sinh môi trường; xóa bỏ hủ tục lạc hậu, giải quyết các mâu thuẫn trong cộng đồng… Nhiều người có uy tín tham gia ý kiến thiết thực vào chương trình phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ, sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì tập thể, cộng đồng.

Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, họ là những người tiên phong hiến đất và vận động nhân dân hiến đất, đóng góp tiền, ngày công lao động xây dựng các công trình phúc lợi, dân sinh. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, “Gặp người già thì nói tình, gặp người trẻ thì nói lý”, nhiều người có uy tín đã huy động hiệu quả nguồn lực trong nhân dân để xây dựng nhà sinh hoạt văn hóa của bản, sửa chữa, cải tạo trường học, các công trình công cộng, các tuyến đường liên xóm. Những con đường bê tông sạch đẹp, nhà văn hóa khang trang, môi trường nông thôn xanh mát… trong thành tích về đích nông thôn mới của các xã trên địa bàn huyện không thể không nhắc đến những đóng góp của người có uy tín trên địa bàn.

Dưới sự quan tâm của Đảng và Nhà nước thông qua các chủ trương, chính sách, chương trình mục tiêu quốc gia đã và đang góp phần làm thay đổi căn bản đời sống kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS, công tác giảm nghèo trên địa bàn đạt những kết quả đáng khích lệ, tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm trên 4%/năm, tình hình an ninh nội bộ, an ninh nông thôn vùng đồng bào DTTS, tôn giáo trên địa bàn cơ bản được giữ vững và ổn định, không có vụ việc phức tạp xảy ra.

Là người có uy tín, được nhân dân quý trọng, ông Chu Văn Bảo, xã Cách Linh chia sẻ: Tôi thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các phong trào phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; đoàn kết, tương thân, tương ái, quan tâm giúp đỡ các gia đình chính sách… Tôi tích cực cùng với chính quyền xã, xóm vận động con cháu và nhân dân trong xóm hiến đất, đóng góp tiền, ngày công lao động làm 1 km đường bê tông nội thôn theo Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Ngoài ra, tôi chăn nuôi trâu, bò vỗ béo, trồng cây ăn quả..., đạt thu nhập từ 50 triệu đồng/năm.

Người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS có nhiều đóng góp quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc và xây dựng khối đại đoàn kết các dân tộc, xây dựng nông thôn mới. Với tinh thần trách nhiệm cao, đội ngũ người có uy tín đã trở thành cầu nối giữa Đảng, chính quyền và nhân dân; kịp thời phát hiện, thông báo giúp chính quyền đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động trái pháp luật, tuyên truyền đạo trái phép; giải quyết các mâu thuẫn trong cộng đồng... Ngoài ra, người có uy tín làm tốt công tác thông tin hai chiều giữa cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể với người dân; thực hiện tốt phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Trưởng Ban Dân tộc huyện Chu Thị Thủy cho biết: Hằng năm, Ban Dân tộc huyện tham mưu UBND huyện chỉ đạo tổ chức thực hiện các chính sách cho người uy tín trong vùng đồng bào DTTS như: thăm hỏi người uy tín ốm đau; tổ chức cho người uy tín trao đổi, học tập kinh nghiệm tại các tỉnh bạn; tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán cho người uy tín; cấp phát Báo Cao Bằng theo quy định. Đây là một trong những chính sách quan trọng mà người uy tín được đón nhận, giúp người uy tín tiếp cận thông tin để hướng dẫn đồng bào áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, góp phần nâng cao đời sống gia đình, hướng dẫn đồng bào biết trân trọng, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp của dân tộc.

Bên cạnh những kết quả đạt được về thực hiện chính sách, vai trò người có uy tín còn một số hạn chế, tồn tại, đó là công tác tuyên truyền, vận động của một số ít người có uy tín chưa thể hiện rõ nét, chưa là hạt nhân, nòng cốt quy tụ được đồng bào các xóm, bản, tổ dân phố; việc nắm bắt tình hình nhân dân ở một số nơi chưa sâu sát, kịp thời. Nguyên nhân do một số người có uy tín chưa nhận thức rõ về vai trò của mình, một số người tuổi cao, sức yếu, hạn chế trong hoạt động đi lại…

Để phát huy vai trò tích cực của người có uy tín trong đồng bào DTTS và động viên, phát huy khả năng, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, cấp ủy, chính quyền các cấp, các tổ chức đoàn thể hằng năm tổ chức gặp mặt, giao lưu  2 - 3 cuộc để người có uy tín có dịp trao đổi, phản ánh, đề xuất với cấp ủy, chính quyền, các đoàn thể nhân dân những tâm tư, nguyện vọng của đồng bào ở từng xóm, bản. Xây dựng chương trình, kế hoạch tập huấn, trao đổi kinh nghiệm cho người có uy tín để nâng cao trình độ, nhận thức. Kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, mục tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tại địa phương.                

Tuấn Anh

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản