Tin mới

Quảng Ngãi: Biểu dương 39 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số

(Mặt trận) -Vừa qua, UBND tỉnh Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 6/3/2018 của Thủ thướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Võ Phiên chủ trì hội nghị.

Phát huy vai trò người có uy tín ở xã Trung Sơn

Sóc Trăng họp mặt mừng Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2024

Ủy ban MTTQ tỉnh Kiên Giang trao 500 phần quà cho đồng bào Khmer

 Dịp này, có 39 người uy tín được Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi trao tặng Bằng khen .

Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp tỉnh Quảng Ngãi đã quan tâm triển khai thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, đã thực hiện có hiệu quả các chính sách đối với người có uy tín. Ban Dân tộc tỉnh với vai trò là cơ quan thường trực trong thực hiện chính sách này đã luôn bám sát địa phương, cùng UBND các huyện thực hiện kịp thời, đầy đủ chế độ chính sách đối với người có uy tín theo quy định.

Tổng kinh phí đã phân bổ để thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong 5 năm là 17,8 tỷ đồng. Tổng kinh phí đã thực hiện là 13,4 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 75,28% tổng kinh phí được phân bổ. Đã tổ chức thăm, tặng quà cho 1.742 lượt người có uy tín trong đồng bào DTTS nhân dịp Tết Nguyên đán và Tết của DTTS. Tổ chức thăm hỏi 164 lượt người có uy tín ốm đau; thăm viếng 142 trường hợp người có uy tín, thân nhân người có uy tín qua đời và gia đình người có uy tín gặp khó khăn.

Người có uy tín đã phát huy tốt vai trò của mình trong việc tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước đến các tầng lớp nhân dân. Tích cực cung cấp nhiều thông tin quan trọng, giúp cơ quan chức năng kịp thời phát hiện và ngăn chặn, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm gây rối trật tự xã hội. Người có uy tín còn tiên phong trên lĩnh vực phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới...

Nhiều người có uy tín thực sự là gương tiêu biểu, là trung tâm đoàn kết và là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, góp phần giữ vững an ninh, chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Từ năm 2022, chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS theo quy định tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ được tích hợp vào Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 – 2025 tại Tiểu dự án 1 của Dự án 10. Ngoài việc phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào DTTS, trên địa bàn vùng đồng bào DTTS còn xây dựng, phát huy vai trò của lực lượng cốt cán theo hướng dẫn của Trung ương.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Võ Phiên đề nghị các sở, ban, ngành, UBND các huyện vùng đồng bào DTTS và miền núi của tỉnh với quyết tâm chính trị cao nhất để triển khai thực hiện hiệu quả Kết luận số 65-KL/TƯ, ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TƯ của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 4/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dân tộc và các Chương trình mục tiêu quốc gia, nhất là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chính sách biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến; phát huy vai trò của lực lượng cốt cán, người có uy tín trong vùng đồng bào DTTS; tạo điều kiện để người có uy tín trong đồng bào DTTS thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ của mình. Bám sát, nắm bắt tình hình thực tiễn vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Võ Phiên đề nghị, người có uy tín tiếp tục nghiên cứu, tìm hiểu các nội dung, thông tin về đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước. Nghiên cứu, tìm hiểu một cách sâu sắc về bản sắc văn hóa của dân tộc mình; tiếp tục phát huy vai trò, nhiệm vụ tuyên truyền, vận động nhân dân các dân tộc đoàn kết, chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước…

Dịp này, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã tặng Bằng khen cho 39 cá nhân là người có uy tín tiêu biểu, 7 tập thể và 8 cá nhân có thành tích trong thực hiện chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào DTTS.

THANH PHƯƠNG

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản