Tin mới

Quảng Ninh: MTTQ và Ban Dân tộc tỉnh phối hợp nâng chất lượng sống của đồng bào dân tộc thiểu số

(Mặt trận) -Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ninh đã thống nhất, ban hành Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025.

Trà Vinh: Người có uy tín tham gia vận động đồng bào DTTS thực hiện có hiệu quả Chương trình MTQG 1719

Dầu Tiếng (Bình Dương): Đồng bào dân tộc thiểu số luôn được quan tâm, chăm lo

Cà Mau: Thiết thực giảm nghèo trong đồng bào dân tộc

Trong giai đoạn 2017 - 2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban Dân tộc tỉnh Quảng Ninh đã chủ động phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình phối hợp. Trong đó, đặc biệt là công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đồng bào dân tộc thiểu số tích cực tham gia vào đề án đưa các xã, thôn ra khỏi diện đặc biệt khó khăn. Công tác phối hợp đã góp phần hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh” trước 2 năm theo đề án được phê duyệt.

 Đoàn công tác của Cơ quan Khối MTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh Quảng Ninh đến kiểm tra thực tế tại thôn Ngàn Vàng Trên, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu.

Trên tinh thần phát huy những kết quả đạt được của giai đoạn 2017 - 2021, hai cơ quan đã đề ra 9 nội dung trọng tâm trong công tác phối hợp giai đoạn tới.

Riêng trong năm 2022, MTTQ các cấp đặt ra mục tiêu cụ thể như: Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hạ Long sẽ vận động, hỗ trợ huyện Bình Liêu xây dựng 86 nhà Đại đoàn kết với trị giá hỗ trợ 60 triệu đồng/nhà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; Khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tuyên truyền, vận động xã hội hóa xây dựng 847 nhà tiêu hợp vệ sinh cho Nhân dân huyện Bình Liêu (800 nhà) và huyện Ba Chẽ (47 nhà)...

Theo ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh, chương trình phối hợp có ý nghĩa rất quan trọng, nhằm nâng cao vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, huy động sự tích cực vào cuộc hưởng ứng của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân, tín đồ, chức sắc, tăng ni, Phật tử, các tổ chức, cá nhân nhà hảo tâm, doanh nghiệp trên địa bàn, trong đó MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội làm nòng cốt thường xuyên quan tâm, tuyên truyền, vận động, huy động các nguồn lực để hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào vùng DTTS, biên giới hải đảo ngày càng cải thiện và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần, từ đó góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo tỉnh Quảng Ninh.

NGỌC ANH

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản