Tin mới

Quảng Ninh:Phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(Mặt trận) -Tỉnh Quảng Ninh đã có nhiều cơ chế, chính sách ưu tiên cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để người dân từng bước thoát nghèo, vươn lên làm giàu.

Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với đồng bào các dân tộc thiểu số trên cả nước

Nhận diện, ngăn chặn âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo ở vùng trung du và miền núi Bắc Bộ

Lào Cai phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc

Quảng Ninh có 22 dân tộc cùng chung sống, trong đó, nhiều nhất là dân tộc Dao, Tày, Sán Dìu, Hoa… tập trung chủ yếu ở các huyện miền núi như Bình Liêu, Ba Chẽ, Tiên Yên.

Trước tình hình đó, tỉnh đã ban hành nhiều chính sách, hỗ trợ nhằm xóa đói, giảm nghèo, nâng mức sống của đồng bào các dân tộc thiểu số (DTTS), chăm lo giáo dục, y tế, nâng cao trình độ dân trí của đồng bào DTTS.

Tỉnh Quảng Ninh có nhiều chính sách hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số phát triển sản xuất, vươn lên làm giàu. 

Tuy nhiên, tỷ lệ hộ nghèo tại vùng DTTS vẫn còn cao so với mặt bằng chung của cả tỉnh. Vì vậy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết số 06 - NQ/TW về phát triển bền vững kinh tế - xã hội gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh ở các xã, thôn, bản vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Nghị quyết đặt ra mục tiêu phấn đấu đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo của tỉnh tăng tối thiểu 2 lần so với năm 2020; tỷ lệ hộ nghèo giảm trung bình 3%/năm. Không còn nhà ở tạm, nhà dột nát, cơ bản giải quyết dứt điểm nhu cầu cấp thiết về nhà ở, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt cho đồng bào DTTS.

Đến hết năm 2022, có 100% số xã thuộc phạm vi Đề án đạt chuẩn NTM. Đến năm 2025, có trên 40% số xã đạt chuẩn NTM nâng cao và trên 10% số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 100% đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM…

Định hướng đến năm 2030, các xã vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo của tỉnh có hệ thống kết cấu kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại, kết nối thuận lợi với các vùng phát triển của tỉnh.

Tỉnh Quảng Ninh kỳ vọng từng bước nâng cao mức sống, thu nhập của người dân. Đồng thời, thể hiện quyết tâm thực hiện mục tiêu xóa chênh lệch vùng miền, khoảng cách chênh lệch giàu nghèo trong thời gian sớm nhất, tạo sự phát triển bền vững của tỉnh.

Tiến Thành

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản