Tin mới

Quảng Trị: Phát huy vai trò của người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số để xây dựng quê hương

(Mặt trận) -Vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi tỉnh Quảng Trị có 31 xã, thị trấn gồm hai cộng đồng dân tộc chủ yếu là Vân Kiều và Pa Kô. Giai đoạn 2011-2021, toàn tỉnh có 2.385 lượt người được bình chọn là người có uy tín trong đồng bào DTTS (gọi tắt là người có uy tín).

Nhận diện, ngăn chặn âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo ở vùng trung du và miền núi Bắc Bộ

Lào Cai phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc

Thực hiện chính sách dân tộc góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc

 UBND huyện Hướng Hóa tổ chức gặp mặt người có uy tín trong đồng bào DTTS năm 2021

Được Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thị trấn Khe Sanh Trần Thị Hải Yến giới thiệu, chúng tôi có dịp trò chuyện với ông Hoàng Ba Ná, 82 tuổi, dân tộc Vân Kiều, Khối 5, thị trấn Khe Sanh (Hướng Hóa).

Ông tâm sự: “Sau khi nghỉ hưu, tôi tham gia các hoạt động xã hội ở địa phương để thực hiện một ước nguyện duy nhất là góp phần nhỏ bé của mình vào sự phát triển của quê hương, đất nước. Nhiều lúc mưa gió hay đêm hôm ở trong xóm nhà ai có chuyện gì cần tôi cũng đều đến giúp, nhất là những gia đình có mâu thuẫn bất hòa.

Trong xử lý công việc, tôi phân tích đúng sai, đặc biệt vì tình thân, vì tình làng nghĩa xóm mà nhường nhịn nhau, bỏ qua mâu thuẫn, đoàn kết xây dựng gia đình, làng xóm. Với cách làm đó, nhiều năm qua, khu dân cư không có mâu thuẫn kéo dài, không đơn thư khiếu nại, tố cáo gửi lên cơ quan nhà nước yêu cầu xử lý”.

Để góp phần nâng cao cuộc sống cho người DTTS, bên cạnh nguồn lực đầu tư của Nhà nước trong thực hiện chính sách dân tộc, chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, chương trình xây dựng nông thôn mới, còn có sự đóng góp rất lớn của cả cộng đồng, trong đó phải kể đến vai trò và những việc làm cụ thể của người có uy tín.

Bằng uy tín và sự ảnh hưởng của mình, họ thực sự là nhân tố nòng cốt, là cầu nối quan trọng giữ mối liên hệ giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân, là nhân tố đi đầu trong các cuộc vận động thực hiện phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN trong khu dân cư.

Trong phát triển KT-XH, người có uy tín tích cực vận động thôn, bản chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất đạt hiệu quả cao. Trong xây dựng nông thôn mới, người có uy tín tham gia hiến đất, giải phóng mặt bằng để mở rộng đường giao thông nông thôn, xây dựng công trình phúc lợi.

Thông qua việc xây dựng quy ước, hương ước thôn, bản, người có uy tín đã động viên gia đình, dòng họ và người dân phát huy dân chủ, thực hiện quy chế tự quản, xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư.

Người có uy tín đóng vai trò quan trọng trong xây dựng hệ thống chính trị cơ sở và khối đại đoàn kết dân tộc như phản ánh tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, tham gia ý kiến đóng góp thiết thực vào chương trình phát triển KT-XH, AN-QP, đặc biệt là công tác xây dựng Đảng, chính quyền, mặt trận các cấp; tham gia công tác ở cơ sở, đảm nhiệm các chức vụ như bí thư chi bộ, trưởng thôn, bản, trưởng ban công tác mặt trận và các đoàn thể, tham gia tổ hòa giải, tổ an ninh; là hội viên mẫu mực của các tổ chức chính trị-xã hội.

Trong giữ gìn AN-QP, người có uy tín đã cung cấp cho ngành chức năng nhiều nguồn tin có giá trị trong đấu tranh phòng, chống tệ nạn, tội phạm trên địa bàn, phát hiện các hoạt động lợi dụng chính sách dân tộc, tôn giáo để lôi kéo những người nhẹ dạ, cả tin.

Nhờ đó nhiều vụ việc liên quan đến an ninh trật tự được giải quyết nhanh chóng, tình hình an ninh trật tự ở vùng DTTS được giữ vững. Người có uy tín có vai trò rất quan trọng trong giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc như khôi phục lễ hội dân gian truyền thống, sưu tầm, truyền dạy làn điệu dân ca, dân vũ, trò chơi dân gian, truyền dạy ngành nghề truyền thống của dân tộc mình, xóa bỏ hủ tục lạc hậu, đặc biệt trong thực hiện việc cưới, việc tang và lễ hội truyền thống của các dân tộc.

Phó trưởng Phòng Chính sách, Tuyên truyền, Ban Dân tộc tỉnh Đinh Văn Nhân cho biết, trong thời gian tới sẽ tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, quản lý của chính quyền, nâng cao vai trò, trách nhiệm của mặt trận, đoàn thể ở địa phương trong thực hiện công tác vận động, phát huy vai trò người có uy tín.

Bên cạnh đó, Nhà nước cần thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với người có uy tín, góp phần thực hiện tốt công tác dân tộc cũng như chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Nguyễn Vinh

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản