Tin mới

Quảng Trị: Từng bước giải quyết các nhu cầu thiết yếu trong vùng đồng bào DTTS

(Mặt trận) -Sau gần 3 năm thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế -xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi, giai đoạn 2021-2025 (Chương trình MTQG 1719) ở Quảng Trị, hiệu quả rõ nhất là tỷ lệ hộ nghèo giảm sâu. Bên cạnh đó, nhiều công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, góp phần làm thay đổi diện mạo, đời sống người dân vùng đồng bào DTTS và miền núi.

Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với đồng bào các dân tộc thiểu số trên cả nước

Nhận diện, ngăn chặn âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo ở vùng trung du và miền núi Bắc Bộ

Lào Cai phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc

 Nhiều ngôi nhà tạm bợ của hộ đồng bào DTTS đang dần được thay thế bằng những ngôi nhà "3 cứng" từ nguồn vốn Chương trình MTQG 1719.

Theo thống kê đến cuối năm 2020, trước thời điểm thực hiện Chương trình MTQG 1719, vùng đồng bào DTTS tỉnh Quảng Trị còn 11.100 hộ nghèo. Số hộ nghèo vùng đồng bào DTTS chiếm hơn 60% số hộ nghèo toàn tỉnh và chiếm tới 45% số hộ đồng bào DTTS toàn tỉnh. Bắt tay vào thực hiện Chương trình MTQG 1719, tỉnh Quảng Trị đặt mục tiêu đến năm 2025, phấn đấu mức thu nhập bình quân đầu người vùng DTTS tăng trên 2 lần so với năm 2020 và tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân 4-5%/năm.

Để đạt được mục tiêu về giảm tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào DTTS đã đề ra, UBND tỉnh Quảng Trị giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội và các địa phương thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, quan trọng nhất là tăng cường đào tạo nghề cho con em người DTTS trong độ tuổi lao động. Tính đến hết tháng 9/2023, toàn tỉnh đã có 30.400 lao động nông thôn, trong đó phần đông là lao động vùng DTTS, miền núi ở Quảng Trị được đào tạo nghề. Bên cạnh đó, trong cơ cấu phân bổ ngân sách thực hiện Chương trình MTQG 1719, UBND tỉnh Quảng Trị cũng ưu tiên phân bổ trên 217 tỷ đồng để xây dựng mới trên 3.000 nhà ở cho hộ nghèo ở vùng đồng bào DTTS và miền núi. Tỉnh Quảng Trị cũng đã bố trí 1.531 tỷ đồng để giải quyết cơ bản tình trạng thiếu nhà ở, đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, bảo đảm sinh kế bền vững; đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu...vùng đồng bào DTTS và miền núi. 

Từ nguồn ngân sách được cấp theo Chương trình MTQG 1719, tính đến tháng 9 năm 2023 ở 2 huyện thụ hưởng Chương trình MTQG 1719, là Đakrông và Hướng Hóa đã có trên 500 hộ đồng bào DTTS được hưởng chính sách cấp đất sản xuất. Cũng tại 2 huyện này, đã có trên 300 hộ đồng bào DTTS được hỗ trợ cấp đất ở. Từ đó, hàng ngàn hộ đồng bào DTTS ở 2 huyện miền núi Hướng Hóa và Đakrông đã thoát nghèo.

 Nhờ đồng loạt triển khai nhiều Dự án trong Chương trình MTQG 1719, tỉ lệ hộ nghèo trong vùng DTTS ở Quảng Trị đã giảm sâu.

Nhờ đó, sau gần 3 năm thực hiện Chương trình MTQG 1719, tỷ lệ hộ nghèo ở 28 xã khu vực III (xã đặc biệt khó khăn) ở Quảng Trị đã giảm mạnh. Chỉ tính từ thời điểm cuối năm 2022 đến tháng 9/2023, tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào DTTS ở Quảng Trị đã giảm 5,85%. Tính chung toàn vùng DTTS ở tỉnh Quảng Trị đã giảm 4,6% trong 9 tháng đầu năm 2023. Đây là dấu hiệu khởi sắc sau một thời gian ngắn thực hiện mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể của Chương trình MTQG 1719 ở Quảng Trị.

Được biết, năm 2023, toàn tỉnh Quảng trị được bố trí 192 tỷ đồng để thực hiện Chương trình MTQG 1719. Tính đến hết tháng 9/2023, tỷ lệ giải ngân đạt 30%. Từ nguồn lực này, hàng ngàn hộ gia đình được hỗ trợ xây nhà “3 cứng” để an cư lạc nghiệp, hàng trăm công trình xây dựng nhà văn hóa, đường gao thông hoàn thành và đưa vào sử dụng; hàng trăm hộ đồng bào DTTS được tạo sinh kế và, cấp đất ở, đất sản xuất...Những kết quả bước đầu này, đã tạo động lực để Quảng Trị tiếp tục thực hiện thành công Chương trình MTQG 1719 trong những năm tiếp theo.

PHẠM TIẾN

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản