Sốp Cộp phát huy vai trò người uy tín trong cộng đồng

(Mặt trận) -Huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La có 101 người có uy tín, trong đó 74 đảng viên, chủ yếu là già làng, trưởng dòng họ, trưởng bản, cán bộ nghỉ hưu và người sản xuất, kinh doanh giỏi. Người có uy tín luôn tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân ở địa phương thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thi đua lao động sản xuất, xóa đói, giảm nghèo, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Di Linh (Lâm Đồng): 20 năm xây dựng ''Đại đoàn kết''

Chư Păh tuyên truyền đẩy lùi nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống

Ủy ban MTTQ huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.

 Người uy tín xã Mường Lèo, huyện Sốp Cộp (bên trái) trao đổi kinh nghiệm chăm sóc cây ăn quả cho nhân dân bản Sam Quảng.

Ông Quàng Văn Pọm, Trưởng phòng Dân tộc huyện, cho biết: Hằng năm, huyện thường tổ chức từ 3-4 hội nghị tập huấn cung cấp thông tin; cho người uy tín đi tham quan, học tập kinh nghiệm các mô hình kinh tế, giúp họ có thêm kiến thức, kinh nghiệm để tuyên truyền, vận động nhân dân ở cơ sở thực hiện. Đồng thời, tạo điều kiện để người có uy tín tham gia các hoạt động xã hội, các phong trào thi đua tại địa phương, khuyến khích người có uy tín hoàn thành tốt vai trò là cầu nối giữa các cấp ủy, chính quyền, MTTQ với nhân dân tại cơ sở. Cùng với đó, hướng dẫn người có uy tín đóng góp các ý kiến vào các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, giữ gìn an ninh, trật tự ở địa phương; giúp người uy tín phát triển sản xuất, cải thiện đời sống để họ phát huy ảnh hưởng tích cực của mình trong cộng đồng. Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, các phòng, ban, đoàn thể của huyện còn thường xuyên thăm hỏi, tặng quà nhân dịp lễ, tết; động viên các trường hợp bị ốm đau, nằm viện dài ngày.

Người có uy tín có mối quan hệ mật thiết, sâu rộng với nhân dân tại địa phương nơi sinh sống và các khu vực lân cận. Họ tích cực tuyên truyền, vận động người thân, cộng đồng tham gia xây dựng nông thôn mới; hiến hàng trăm mét vuông đất, giải phóng mặt bằng để mở rộng các tuyến đường giao thông nông thôn, các công trình phúc lợi. Vận động nhân dân không tảo hôn, không kết hôn cận huyết thống, không nghe lời kẻ xấu xúi giục, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, không vượt biên trái phép, không mê tín dị đoan. Tham gia khôi phục một số lễ hội dân gian truyền thống; sưu tầm, truyền dạy các làn điệu dân ca, dân vũ, chữ viết cổ, các trò chơi dân gian, truyền dạy nghề dệt thổ cẩm, đan lát, rèn... góp phần giữ gìn truyền thống văn hóa các dân tộc.

Đến bản Nà Dìa, xã Sốp Cộp, chúng tôi gặp ông Tòng Văn Dượng, một trong 10 người có uy tín tiêu biểu của xã. Ông thường xuyên cùng các tổ chức đoàn thể ở bản vận động nhân dân áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Ông Dượng chia sẻ: Tôi nghĩ, muốn thuyết phục được người dân thì mình phải gương mẫu, đi trước, làm trước. Hiện nay, gia đình tôi tích cực phát triển chăn nuôi, trồng trọt, mỗi năm thu nhập trên 200 triệu đồng. Hiệu quả từ mô hình, tôi vận động, hướng dẫn bà con trong bản làm theo và chia sẻ về kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh cho cây trồng, gia súc, gia cầm, nhờ vậy đã có nhiều hộ thoát nghèo.

Còn bà Lò Thị Bun Chăn, người có uy tín ở bản Mường Và, xã Mường Và, tích cực vận động nhân dân xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Bà là người duy trì, truyền dạy nghề dệt vải, thêu may trang phục, thổ cẩm dân tộc Lào và dân ca, dân vũ Lào. Bà Chăn chia sẻ: Tôi đã vận động người biết nghề trao truyền kinh nghiệm dệt, thêu thổ cẩm, làm trang phục truyền thống cho bà con. Đồng thời, động viên, khuyến khích con, cháu tham gia đội văn nghệ, cùng nhau truyền dạy những bài hát, điệu múa truyền thống của dân tộc Lào cho thế hệ trẻ.

Tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nắm chắc tâm tư, tình cảm, nguyện vọng của nhân dân tại cơ sở để phản ánh với chính quyền, những người có uy tín trên địa bàn huyện Sốp Cộp là “cầu nối” giữa cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân.

Trường Sơn

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản