Tin mới

Tạo khởi sắc trên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

(Mặt trận) -Chiều 1/10, tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị triển khai chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2021-2025. 

Nhận diện, ngăn chặn âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo ở vùng trung du và miền núi Bắc Bộ

Lào Cai phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc

Thực hiện chính sách dân tộc góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc

 Lãnh đạo hai cơ quan ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025.

Chủ trì hội nghị có các Ủy viên T.Ư Đảng: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh và Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng. Tham dự còn có lãnh đạo các vụ, đơn vị trực thuộc hai cơ quan.

Sau 4 năm triển khai thực hiện chương trình phối hợp về “Đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2022”, Ủy ban Dân tộc, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp triển khai các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình vùng dân tộc thiểu số và miền núi bảo đảm kịp thời, hiệu quả, được tiến hành thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm.

Đáng chú ý, hai cơ quan tập trung vào công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch vùng đồng bào dân tộc thiểu số; việc phối hợp tổ chức các ngày hội, giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch và hoạt động văn hóa, nghệ thuật phục vụ vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng dân tộc thiểu số; các hoạt động trong khuôn khổ Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II; công tác phối hợp xây dựng, triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 (gọi tắt là Chương trình Mục tiêu quốc gia) được quan tâm, triển khai có hiệu quả.

Đánh giá cao kết quả đạt được trong phối hợp thực hiện thời gian qua, Bộ trưởng Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng khẳng định: Hai cơ quan đã tham mưu cho Đảng, Nhà nước hoàn thiện, bổ sung thiết chế, thể chế làm tốt hơn công tác dân tộc và phát triển văn hóa; giữ gìn, tôn tạo, phát huy các giá trị văn hóa của cộng đồng các dân tộc; phân bổ nguồn lực tập trung đến các chương trình trọng tâm, trọng điểm...

Phát huy kết quả đạt được, trong giai đoạn 2021-2025, hai cơ quan sẽ tiếp tục phối hợp triển khai có hiệu quả công tác phối hợp trong thực thi các nhiệm vụ chính trị, quản lý nhà nước đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch và gia đình; công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Phát huy tối đa nguồn lực, tiềm năng hiện có để đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, du lịch; bảo vệ và phát huy truyền thống văn hóa tốt đẹp ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trong thời kỳ hội nhập và phát triển; Phối hợp triển khai có hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia, trọng tâm là Dự án số 6 “Bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch”, các dự án, tiểu dự án do Ủy ban Dân tộc chủ trì và một số nhiệm vụ khác được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh đánh giá cao sự phối hợp có trách nhiệm của hai Bộ trong giai đoạn vừa qua, đặc biệt sự đóng góp của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đến vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Đồng thời nhấn mạnh, Chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025 là căn cứ, cơ sở để hướng dẫn hai cơ quan, các địa phương triển khai thực hiện cụ thể, đồng bộ, hiệu quả. Đây là chương trình khung để hai cơ quan đưa vào kế hoạch hàng năm trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, tạo sự chuyển biến, khởi sắc trên vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

KIỀU LINH

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản