Tin mới

Tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững chắc

(Mặt trận) -Những ngày này, Nhân dân khắp các khu dân cư tỉnh Hòa Bình, đồng bào Mường, Thái, Kinh, Tày, Dao, Mông… cùng hân hoan chờ đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Ông Nguyễn Văn Dưỡng, người có uy tín ở tổ 9, phường Thịnh Lang (TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) chia sẻ: Tết này thật đặc biệt! Niềm vui được nhân đôi khi Đại hội XIII của Đảng thành công trọn vẹn. Đồng bào phấn khởi, tin tưởng mùa xuân đất nước sẽ xán lạn trong tương lai.           

Quảng Bình: Đồng bào Công giáo đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế

Giáo dân huyện Hưng Nguyên lan tỏa phong trào thi đua yêu nước

Đẩy mạnh giám sát Chương trình MTQG 1719 trên địa bàn Thủ đô

 Đại diện MTTQ huyện, xã trao nhà "Đại đoàn kết" cho hộ nghèo Bùi Văn Thứ, xóm Bãi Bệ 1, xã Dũng Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Được Nhân dân bầu là người có uy tín trong cộng đồng, ông Dưỡng được cấp báo Đảng, nắm bắt thông tin thời sự. 87 tuổi đời, 56 tuổi Đảng, hiểu thấu 91 mùa xuân đất nước, quê hương có Đảng với những thành tựu to lớn, ông luôn tuyên truyền Nhân dân tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng; chấp hành các chủ trương, đường lối, nghị quyết và quy định của pháp luật. 

Ở xã Vầy Nưa (Đà Bắc), già làng Bàn Văn Thân với uy tín của mình luôn răn dạy những điều hay, lẽ phải. Nghị quyết đại hội Đảng các cấp thông qua ông tuyên truyền, vận động đến người dân một cách dễ hiểu, ví như không phá rừng, giữ gìn ANTT ở bản làng, tích cực xây dựng NTM… Ông đã mở lớp dạy chữ Nôm - Dao cho con em dân tộc mình được hơn 10 năm và đích cao nhất hướng đến là dạy làm người, rèn chữ "đức”. Những người đã học đều chấp hành tốt pháp luật, không ai gây ra điều gì đáng tiếc, phải chê trách.

Với vai trò tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, MTTQ các cấp tỉnh Hòa Bình đã đa dạng hóa hình thức tập hợp, vận động, đoàn kết rộng rãi các tầng lớp Nhân dân, hợp thành khối đại đoàn kết vững chắc. UB MTTQ các cấp đã hiệp thương dân chủ, hiện có 6.116 ủy viên; 1.253 người có uy tín trong cộng đồng được công nhận.   

MTTQ các cấp đã thực hiện và phối hợp thực hiện các biện pháp nhằm phát huy vai trò của lực lượng quần chúng đặc biệt này. Thực tế cho thấy, họ là những hạt nhân kết nối cộng đồng, nòng cốt trong thực hiện và vận động các tầng lớp Nhân dân, dân tộc, tôn giáo, đoàn viên, hội viên tích cực tham gia các cuộc vận động (CVĐ), phong trào thi đua yêu nước; chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; giữ gìn bản sắc văn hóa, xóa bỏ hủ tục, mê tín dị đoan; động viên Nhân dân phát triển KT-XH, xóa đói giảm nghèo, xây dựng NTM, góp phần đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Đồng thời, đấu tranh chống các luận điệu sai trái, xuyên tạc chống phá của các thế lực thù địch, phản động, vững niềm tin vào Đảng.

Các mô hình tự quản trong cộng đồng và các CVĐ, phong trào thi đua, lời kêu gọi thiết thực, ý nghĩa, kịp thời do MTTQ chủ trì phát động, thực hiện thời gian qua nhận được sự hưởng ứng của mọi tầng lớp Nhân dân. Qua đó, chung sức cùng Đảng, chính quyền thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH. Năm 2020, quỹ "Vì người nghèo” vận động được trên 14,29 tỷ đồng. Từ nguồn quỹ, 396 hộ nghèo được ở trong những ngôi nhà "Đại đoàn kết” mới; hỗ trợ sinh kế cho người nghèo; xây dựng cầu, đường, trường học cho cộng đồng nghèo… Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 vận động được trên 11,89 tỷ đồng, kịp thời hỗ trợ công tác chống dịch và góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Bên cạnh đó, MTTQ tập hợp, phát huy dân chủ, trí tuệ, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, đưa ý kiến góp ý, phản biện của Nhân dân đến cấp có thẩm quyền. Cụ thể nhất là thông qua hoạt động giám sát và phản biện xã hội, xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân. Nhiệm kỳ 2015 - 2020, MTTQ và các đoàn thể CT-XH đã tổ chức 3.660 cuộc giám sát. Tham gia góp ý vào dự thảo văn kiện, nghị quyết của Đảng, HĐND, quyết định của UBND, các đề án, chương trình phát triển KT-XH...    

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ tỉnh Bùi Tiến Lực khẳng định: MTTQ các cấp tỉnh Hòa Bình tiếp tục củng cố, phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới; vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển KT-XH theo nghị quyết đại hội Đảng các cấp đề ra để xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh, đời sống Nhân dân ngày càng được nâng cao. 

Cẩm Lệ

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản