Tin mới

Thạch An phát huy vai trò người có uy tín trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(Mặt trận) -Người có uy tín (NCUT) trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng được ví như “nhịp cầu” kết nối Đảng, Nhà nước với nhân dân. Họ giữ vai trò nòng cốt trong xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp sức giảm nghèo tại địa phương.

Nhận diện, ngăn chặn âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo ở vùng trung du và miền núi Bắc Bộ

Lào Cai phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc

Thực hiện chính sách dân tộc góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc

 Ông Nhâm Văn Hành, người có uy tín xóm Chu Lăng - Bó Chàm, xã Kim Đồng (Thạch An) chia sẻ kinh nghiệm phát triển kinh tế gia đình với bà con trong xóm.

Thực hiện Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg, ngày 6/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận NCUT trong vùng đồng bào DTTS; Chỉ thị số 06/2008/CT-TTg, ngày 1/2/2008 của Thủ tướng Chính phủ về phát huy vai trò của NCUT trong vùng đồng bào DTTS trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hằng năm, Phòng Dân tộc huyện Thạch An phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện tốt công tác rà soát, lựa chọn, công nhận và thực hiện hiệu quả các chính sách đối với NCUT. Quan tâm biểu dương, tôn vinh, khen thưởng NCUT trong các phong trào thi đua; thực hiện tốt các chế độ, chính sách đối với NCUT trên địa bàn. Định kỳ cung cấp thông tin, cấp trên 5.000 tờ báo các loại; tổ chức đoàn đại biểu NCUT trong vùng đồng bào DTTS gặp mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Ủy ban Dân tộc và học tập kinh nghiệm tại các địa phương trên cả nước; kịp thời thăm, động viên, tặng quà NCUT dịp Tết Nguyên đán, NCUT hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trị giá 467 triệu đồng…

Không chỉ gương mẫu thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, NCUT còn là lực lượng nòng cốt trong tuyên tuyền, vận động đồng bào ở khu dân cư tích cực tham gia phát triển sản xuất, kinh doanh, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, xây dựng hương ước, quy ước của địa phương, vận động nhân dân thay đổi các tập tục lạc hậu..., góp phần thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Tham gia các đoàn thể chính trị - xã hội, đóng góp ý kiến tại các cuộc tiếp xúc cử tri, chương trình phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ, sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân vì tập thể, cộng đồng. Trong phong trào xây dựng nông thôn mới, họ là những người tiên phong hiến đất, vận động nhân dân hiến đất, đóng góp tiền, ngày công lao động xây dựng các công trình phúc lợi, dân sinh. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, nhiều NCUT huy động hiệu quả nguồn lực trong dân để xây dựng nhà văn hóa, sửa chữa, cải tạo trường học, các tuyến đường liên xóm, liên xã, bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp.

Là NCUT được nhân dân quý trọng, ông Triệu Thanh Chầu, thôn Tân Tiến, xã Đức Thông chia sẻ: Trong thôn xảy ra những vụ tranh chấp, mâu thuẫn, bản thân tôi và tổ hòa giải tập hợp các hòa giải viên tìm hiểu nguyên nhân sự việc, lắng nghe ý kiến của các bên rồi họp bàn, đưa ra giải pháp xử lý hiệu quả. Tuyên truyền, giải thích, hướng dẫn để các bên hiểu và tự thỏa thuận trước sự chứng kiến của tổ hòa giải. Với sự lắng nghe, chia sẻ và cách làm thấu tình, đạt lý, mấy năm trở lại đây, các mâu thuẫn, tranh chấp nhỏ trong thôn được giải quyết kịp thời, không phát sinh đơn thư khiếu kiện làm ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội, tình làng, nghĩa xóm được củng cố, gắn kết…

Ông Nhâm Văn Hành, NCUT thôn Chu Lăng - Bó Chàm, xã Kim Đồng cho biết: Tôi thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các phong trào phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; đoàn kết, tương thân, tương ái, quan tâm giúp đỡ gia đình chính sách… Ngoài ra, gia đình tôi phát triển mô hình chuyên canh cây ăn quả, chăn nuôi trâu, bò vỗ béo..., thu nhập  100 triệu đồng/năm. Tích cực cùng với chính quyền xã, xóm vận động nhân dân trong thôn hiến đất, đóng góp tiền, ngày công lao động làm 1,5 km đường nội đồng theo Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Được sự quan tâm hỗ trợ về mọi mặt của Đảng và Nhà nước thông qua các chủ trương, chính sách chương trình mục tiêu quốc gia đã và đang làm thay đổi căn bản đời sống kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS, công tác giảm nghèo trên địa bàn đạt những kết quả đáng khích lệ, tình hình an ninh nội bộ, an ninh nông thôn vùng đồng bào DTTS, tôn giáo trên địa bàn cơ bản được giữ vững và ổn định, không có vụ việc phức tạp xảy ra. Nhờ đó, đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các DTTS trên địa bàn huyện ngày càng nâng cao, điều kiện về hạ tầng cơ sở, văn hóa, y tế, giáo dục, giao thông, bưu chính, viễn thông… được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm trên 3%/năm.

Trưởng Phòng Dân tộc huyện Nông Thị Huệ khẳng định: Những năm qua, NCUT trên địa bàn huyện phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu, thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới. Thời gian tới, huyện tiếp tục đề cao, phát huy vai trò của NCUT, lực lượng cốt cán nêu gương đi đầu trong các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2025. Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến là NCUT, lực lượng cốt cán; tạo điều kiện để NCUT phát huy tốt vai trò của mình, đóng góp công sức bảo đảm an ninh trật tự và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Nguyệt Anh

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản