Thái Nguyên: Đồng hành cùng đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo

(Mặt trận) -Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, giai đoạn 2021 – 2025 (Chương trình MTQG 1719), MTTQ các cấp tỉnh Thái Nguyên đã đẩy mạnh các hoạt động giám sát, đẩy nhanh các dự án được đầu tư; chú trọng vai trò của MTTQ các cấp.

Khởi sắc trên vùng quê cách mạng của đồng bào Khmer ở Sóc Trăng

Thái Nguyên: Khi vai trò Người có uy tín được phát huy

Phát huy vai trò của các tôn giáo, truyền thông đa dạng nâng cao an toàn thực phẩm cho đồng bào dân tộc miền núi

 Ủy ban MTTQ huyện Võ Nhai giám sát Chương trình MTQG 1719 tại xã Sảng Mộc.

Là địa bàn còn nhiều khó khăn, huyện Võ Nhai được Trung ương và tỉnh Thái Nguyên tập trung các nguồn lực đầu tư khá bài bản. Đặc biệt, từ khi Chương trình MTQG 1719 được triển khai trên địa bàn huyện đã trở thành đòn bẩy để giúp địa phương phát triển kinh tế. Nắm bắt cơ hội này, các cấp chính quyền cùng hệ thống MTTQ các cấp trong huyện đã đẩy mạnh tuyên truyền về Chương trình để nhân dân được biết, tạo sự đồng thuận trong triển khai, thực hiện.

Do đó, nhờ thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chương trình, dự án trong vùng đồng bào DTTS nên những năm qua, cơ sở hạ tầng tại các xã thuộc địa bàn khó khăn của huyện Võ Nhai đã được cải thiện rõ rệt. Hệ thống giao thông phát triển, mở rộng; cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học tại cơ sở giáo dục từ huyện, xã đến các phân trường được tăng cường đầu tư, nâng cấp.

Ông Hoàng Văn Chấn - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Võ Nhai cho biết, để thực hiện hiệu quả các chương trình, chính sách, đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS trên địa bàn, MTTQ từ huyện đến cơ sở đã tập trung đổi mới phương thức, nội dung vận động, tuyên truyền để nhân dân hiểu và hưởng ứng thực hiện hiệu quả Chương trình. Trong đó, MTTQ các cấp đã thực hiện tuyên truyền trong đồng bào DTTS thông qua các buổi sinh hoạt xóm, bản, giúp đồng bào nhận thức rõ quy mô, hiệu quả lâu dài mà Chương trình mang lại.

“Thông qua công tác vận động, tuyên truyền, nhiều nội dung, chương trình, dự án được triển khai thực hiện khá hiệu quả. Ví dụ, trong lĩnh vực văn hóa - xã hội, MTTQ đã tuyên truyền đến đồng bào DTTS để bà con vận động con em mình đến trường; vận động đồng bào giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc …” - ông Chấn thông tin.

Còn tại Phú Lương, huyện cũng đang tích cực được triển khai các Dự án, tiểu dự án để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho vùng đồng bào DTTS và miền núi. Trong đó, huyện xác định việc thực hiện các nội dung của 9 Dự án thành phần có tầm quan trọng đặc biệt trong nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân địa phương. Do đó, UBND huyện Phú Lương đã ban hành kế hoạch thực hiện chương trình hàng năm. Riêng trong năm 2023, tổng kinh phí thực hiện chương trình trên địa bàn toàn huyện hơn 43,5 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hơn 37,5 tỷ đồng, ngân sách tỉnh gần 3,8 tỷ đồng, ngân sách huyện hơn 2,2 tỷ đồng.

Qua triển khai thực hiện Chương trình MTQG 1719, tỉnh Thái Nguyên xác định đây là chương trình mới, nhiều nội dung và có yêu cầu lồng ghép vốn với các chương trình, dự án khác để tăng hiệu quả nên MTTQ các cấp trong tỉnh đã tăng cường công tác giám sát.

Báo cáo của Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên cho thấy, giai đoạn 2018 - 2022, MTTQ và các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã chủ trì, tổ chức giám sát 1.289 chuyên đề bằng hình thức thành lập đoàn giám sát, trong đó Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên thực hiện 16 chuyên đề, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh chủ trì giám sát 35 chuyên đề. Các Ban Thanh tra nhân dân của các xã, phường, thị trấn tổ chức 2.470 cuộc giám sát; các Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng của các xã, phường, thị trấn đã tổ chức 3.632 cuộc giám sát. Tính riêng trong năm 2022, Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên đã thực hiện 3 chuyên đề, trong đó có một chuyên đề giám sát Chương trình MTQG 1719...

Theo ông Đàm Quang Tuyến - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên, với chức năng nhiệm vụ của mình, thời gian qua, MTTQ các cấp trong tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền về Chương trình MTQG 1719 để nhân dân được biết, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân khi triển khai các dự án trên địa bàn. Bên cạnh đó, MTTQ các cấp cũng đã phát huy vai trò giám sát để nâng cao hiệu quả nguồn vốn đầu tư của Nhà nước và nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu của Chương trình MTQG 1719. Do đó, Chương trình là cơ hội để các địa phương vùng “lõi nghèo” của tỉnh phát triển. Nắm bắt cơ hội này, MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh đã đồng hành cùng cấp ủy, chính quyền, các tổ chức thành viên đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đồng thời phát huy vai trò giám sát để nâng cao hiệu quả nguồn vốn đầu tư.

Hoạt động thanh tra, kiểm tra, phối hợp giám sát thực hiện Chương trình MTQG 1719 đã trở thành một trong những nhiệm vụ quan trọng, được tỉnh Thái Nguyên đặc biệt quan tâm. Từ những kết quả đạt được, trong thời gian tới tỉnh sẽ có những biện pháp cụ thể, bài bản hơn để mang lại cuộc sống ấm no cho nhân dân.

PHƯƠNG NGUYÊN

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản