Tin mới

Thanh Hóa: Bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho người có uy tín trong đồng bào DTTS

(Mặt trận) -Thời gian quan, Ban Dân tộc tỉnh Thanh Hóa đã phối hợp với huyện Bá Thước tổ chức các buổi tập huấn, bồi dưỡng kiến thức cho người có uy tín trong đồng bào DTTS về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền công tác bảo vệ môi trường tại các thôn, bản.

Gia Lai: Gặp mặt các chức sắc, chức việc đại diện các tôn giáo nhân dịp đầu Xuân Giáp Thìn

Bình Phước: Họp mặt chức sắc, chức việc tiêu biểu các tôn giáo năm 2024

Nhiều cách làm hay giúp đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo ở huyện Đức Linh

 Một buổi bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho người có uy tín trong đồng bào DTTS tại Bá Thước

Mục đích của những buổi tập huấn nhằm nâng cao kiến thức, nắm chắc thông tin, kinh nghiệm hiệu quả công tác vận động và phát huy vai trò, vị trí của người có uy tín đối với phong trào thi đua yêu nước, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, bảo vệ an ninh trật tự, giữ gìn bản sắc văn hóa và đoàn kết các dân tộc; Thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tại địa phương. Đồng thời, nội dung tập huấn, bồi dưỡng thiết thực, phù hợp với đối tượng, đảm bảo các lớp tập huấn cho người có uy tín trong đồng bào DTTS đạt hiệu quả.

Tại buổi tập huấn, người có uy tín trong đồng bào DTTS được cung cấp thông tin mới về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Tình hình, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; Công tác giữ gìn vệ sinh môi trường tại các thôn, bản; Bảo đảm quốc phòng, an ninh trật tự và các chương trình, dự án, chính sách dân tộc đang thực hiện trên địa bàn huyện. Trong đó đi sâu vào các chuyên đề: Xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước thôn, bản, tổ dân phố; Luật Người cao tuổi; Luật Bình đẳng giới; Luật Hôn nhân và gia đình.

Huyện Bá Thước hiện có 205 đại biểu người có uy tín trong đồng bào DTTS, là đội ngũ đi đầu, có tiếng nói và việc làm luôn được đồng bào tin tưởng ủng hộ; là cầu nối giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với đồng bào các dân tộc ở địa phương.

Thu Thủy

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản