Thanh Hóa: Đồng bào DTTS tích cực trong công tác bảo vệ môi trường

(Mặt trận) -Sau hơn 5 năm thực hiện chính sách dân tộc, tình hình kinh tế - xã hội của bà con dân tộc thiểu số (DTTS) vùng miền núi Thanh Hóa đã có những bước chuyển mình rõ rệt. Công tác bảo vệ môi trường được nhân dân và chính quyền địa phương chú trọng và quan tâm.

Đồng bào Công giáo Quảng Bình đoàn kết xây dựng quê hương

Già làng, người có uy tín ở tỉnh Phú Yên - cầu nối gắn kết ý Đảng và lòng dân

Đồng bào Công giáo tỉnh Lâm Đồng đoàn kết ''Đồng hành cùng dân tộc''

 Đời sống bà con DTTS tại Thanh Hóa đã được nâng cao.

Thanh Hóa đã có nhiều chính sách hỗ trợ giúp cho kinh tế - xã hội đồng bào DTTS, miền núi trên địa bàn tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong đó phải kể đến là hệ thống đường giao thông đã được cứng hóa đến từng thôn, bản; cơ sở vật chất trên các lĩnh vực y tế, giáo dục được quan tâm đầu tư; điện lưới quốc gia, nước sạch đã về hầu hết các khu dân cư, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của đồng bào...

Nhân dân đồng bào DTTS tích cực tham gia phong trào hiến đất làm đường, xây dựng nông thôn mới. Ý thức của bà con trong công tác bảo vệ môi trường, phòng chống rác thải nhựa được nâng cao rõ rệt. Hầu hết các xã miền núi Thanh Hóa đều đang duy trì hoạt động vệ sinh, làm sạch đường làng ngõ xóm vào thứ 7, Chủ nhật hàng tuần.

Bên cạnh đó, tỉnh Thanh Hóa đã tạo điều kiện tốt nhất để thực hiện chính sách tích tụ, sử dụng hiệu quả đất đai tại khu vực miền núi, góp phần không nhỏ trong việc phát triển đời sống, kinh tế bà con DTTS.

Theo đó, tại Thanh Hóa tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm giảm 4,02%/năm. Có 1/7 huyện (Như Xuân) thoát khỏi diện nghèo theo Nghị quyết 30a của Chính phủ. Có 5 xã và 50 thôn, bản đặc biệt khó khăn vùng DTTS, miền núi hoàn thành mục tiêu Chương trình 135 giai đoạn 2017-2020. Tại 11 huyện miền núi Thanh Hóa đã có 58% trường đạt chuẩn quốc gia, 7/11 huyện hoàn thành phổ cập giáo dục THCS mức độ 2. Tỷ lệ đồng bào DTTS tham gia bảo hiểm y tế đạt 81%. Tỷ lệ trạm y tế xã có bác sĩ đạt 91,4%

Tỷ lệ hộ DTTS được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh tăng từ 86,5% năm 2015 lên 91% năm 2020. Tỷ lệ hộ DTTS được sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh tăng từ 48% năm 2015 lên 71% năm 2020...

Thu Thủy

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản