Tin mới

Thanh Hóa: Tập huấn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

(Mặt trận) -Ngày 16-12, tại huyện Ngọc Lặc, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức hội nghị tập huấn về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi năm 2022.

Làm rõ các giá trị và nguồn lực trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử

Chủ tịch nước Tô Lâm: Các tổ chức tôn giáo luôn đồng lòng vì sự phát triển chung của đất nước

Tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

 Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có 250 đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn; Trưởng ban công tác Mặt trận 213 thôn, làng, khu phố trên địa bàn huyện Ngọc Lặc.

Các báo cáo viên đã trình bày 2 chuyên đề, gồm: Những nội dung cơ bản về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025; Hướng dẫn giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025 của hệ thống Mặt trận các cấp.

Hội nghị nhằm phát huy vai trò của ủy ban MTTQ các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội. Đồng thời cung cấp thông tin, kỹ năng giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025 cho đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận.

Phan Nga

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản