Thanh Hóa: Tập huấn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

(Mặt trận) -Ngày 16-12, tại huyện Ngọc Lặc, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hoá đã tổ chức hội nghị tập huấn về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi năm 2022.

Giải pháp nhằm phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của các tôn giáo trong giai đoạn hiện nay

Chăm lo Tết cho đồng bào dân tộc thiểu số tại TP Hồ Chí Minh

Tiền Giang: Gặp gỡ tổ chức tôn giáo - dân tộc tiêu biểu mừng Xuân Quý Mão

 Toàn cảnh hội nghị.

Dự hội nghị có 250 đại biểu là Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn; Trưởng ban công tác Mặt trận 213 thôn, làng, khu phố trên địa bàn huyện Ngọc Lặc.

Các báo cáo viên đã trình bày 2 chuyên đề, gồm: Những nội dung cơ bản về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025; Hướng dẫn giám sát Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025 của hệ thống Mặt trận các cấp.

Hội nghị nhằm phát huy vai trò của ủy ban MTTQ các cấp, các tổ chức chính trị - xã hội trong hoạt động giám sát, phản biện xã hội. Đồng thời cung cấp thông tin, kỹ năng giám sát việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 1: từ năm 2021 đến năm 2025 cho đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận.

Phan Nga

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản