Tin mới

Thắt chặt tình đoàn kết với đồng bào dân tộc ở Ðắk Glong

(Mặt trận) -Thời gian qua, cùng với quan tâm triển khai hiệu quả các chương trình, đề án lớn của Trung ương, của tỉnh Đắk Nông về công tác dân tộc, cấp ủy, chính quyền huyện Đắk Glong đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác kết nghĩa, góp phần thắt chặt tình đoàn kết giữa các cơ quan đơn vị với các bon đồng bào dân tộc.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bình Thuận thăm, chúc mừng Đại lễ Phật đản

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hà Nội gặp mặt chức sắc Phật giáo nhân dịp Đại lễ Phật đản

Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa chúc mừng Đại lễ Phật đản 2024

 Các hoạt động giao lưu thể dục thể thao được các đơn vị kết nghĩa thường xuyên tổ chức để tăng cường đoàn kết trong Nhân dân

Huyện Đắk Glong có 61 thôn, bon; trong đó có 30 bon đồng bào dân tộc tại chỗ được các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện kết nghĩa, hỗ trợ. Trên cơ sở các văn bản chỉ đạo của tỉnh, UBND huyện đã ban hành 6 quyết định, trên 40 văn bản các loại để triển khai thực hiện công tác kết nghĩa trên địa bàn huyện; trong đó, quan tâm, hỗ trợ các bon còn gặp nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo cao.

Hằng năm, UBND huyện chỉ đạo Phòng Dân tộc chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị được phân thực hiện tốt các nội dung kết nghĩa. Trong quá trình kết nghĩa, các cơ quan, đơn vị phối hợp với chính quyền các cấp tổ chức đoàn thể, chi bộ, ban tự quản bon tổ chức tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chính sách dân tộc, tôn giáo.

Thông qua các buổi sinh hoạt buôn, bon, đoàn thể, ngày lễ lớn, các đơn vị kết nghĩa đều cử cán bộ xuống địa bàn dự, nắm tình hình  và lồng ghép tuyên truyền định hướng phát triển về cây trồng, vật nuôi… Qua đó, góp phần giúp đồng bào dân tộc từng bước thay đổi cách nghĩ, cách làm trong sinh hoạt, sản xuất để nâng cao chất lượng cuộc sống. Một số tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan được đẩy lùi, các sinh hoạt văn hóa vật thể và phi vật thể đã dần được khôi phục và bảo tồn như lễ cúng lúa mới, đánh cồng chiêng, dệt thổ cẩm…

Bên cạnh đó, các đơn vị, huy động các nguồn lực, lồng ghép giúp bà con xây dựng các mô hình trình diễn về thâm canh sản xuất, sử dụng giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng cao. Trong thời gian qua, các cơ quan, đơn vị còn trích quỹ phúc lợi, vận động cán bộ, công chức, người lao động đóng góp tiền để tặng quà, hỗ trợ hộ nghèo, khó khăn, tổ chức khám chữa bệnh cho Nhân dân ở các bon kết nghĩa, với kinh phí trên 10 tỷ đồng.

Các cơ quan, đơn vị còn phối hợp với cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể ở xã kiện toàn, củng cố hệ thống chính trị ở bon; hướng dẫn ban tự quản bon xây dựng quy ước, hương ước, đăng ký xây dựng bon văn hóa. Từ đó, tác động mạnh mẽ, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội ở vùng đồng bào dân tộc, góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.

Theo đánh giá của UBND huyện Đắk Glong, thông qua công tác kết nghĩa, các cơ quan, đơn vị đã có những hình thức giúp đỡ bà con Nhân dân ở các bon thiết thực. Các cơ quan, đơn vị kịp thời đề xuất với cấp ủy, chính quyền cơ sở xử lý, giải quyết những vấn đề phát sinh, phức tạp ở cơ sở, những mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ Nhân dân. Nhờ đó, đường lối, chính sách của Ðảng và pháp luật của Nhà nước cũng như các chính sách về dân tộc thiểu số cũng được thực hiện hiệu quả hơn. Đời sống bà con ở các bon được từng bước nâng lên về mọi mặt; tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm từ 3-4%. Bà con đồng bào dân tộc cảm nhận, hiểu được sự quan tâm, chăm lo của Đảng và Nhà nước đối với Nhân dân...

Mỹ Hằng

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản