Tin mới

Thị xã Ba Đồn: Nhiều chuyển biến tích cực trong công tác dân vận vùng đồng bào có đạo

(Mặt trận) -Thời gian qua, công tác dân vận trên địa bàn TX. Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần ổn định chính trị, phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương, nhất là ở vùng đồng bào có đạo.

 

Gia Lai: Gặp mặt các chức sắc, chức việc đại diện các tôn giáo nhân dịp đầu Xuân Giáp Thìn

Bình Phước: Họp mặt chức sắc, chức việc tiêu biểu các tôn giáo năm 2024

Nhiều cách làm hay giúp đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo ở huyện Đức Linh

 Các giáo dân trên địa bàn TX. Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình chăm lo sản xuất, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

TX. Ba Đồn có 14/16 xã, phường có đồng bào theo đạo, với hơn 39.000 giáo dân, chiếm 35% dân số toàn thị xã. Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp, MTTQ và các đoàn thể trên địa bàn thị xã đã tổ chức quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về tăng cường công tác dân vận, đặc biệt đối với đồng bào có đạo.

Thị xã quan tâm, kịp thời giải quyết các nhu cầu tôn giáo chính đáng, hợp pháp của giáo hội và các tín đồ tôn giáo; tuyên truyền, vận động giáo dân xây dựng cuộc sống “tốt đời đẹp đạo”…

Nhờ đó, các chức sắc và đồng bào có đạo đã có chuyển biến căn bản trong nhận thức và hành động. Đa số giáo dân phấn khởi, tin tưởng vào vai trò lãnh đạo của Đảng, điều hành của chính quyền địa phương, hoạt động tôn giáo đúng pháp luật, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ quê hương, đất nước. Nhiều đoàn viên, hội viên làm công tác đoàn thể, Mặt trận… là giáo dân.

Tuy nhiên, hiện nay, vẫn có một số thế lực thù địch lợi dụng tự do tín ngưỡng, tôn giáo, dân chủ để gây chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc bằng những thủ đoạn kích động, lôi kéo một bộ phận tín đồ tôn giáo tham gia các hoạt động chống đối Đảng, Nhà nước. Một số chức sắc còn có biểu hiện không hợp tác với chính quyền, cố tình hoạt động tôn giáo vi phạm pháp luật…

Trước tình hình đó, đội ngũ làm công tác Mặt trận và Dân vận cơ sở đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể phát huy vai trò của mình trong việc ổn định tình hình và tư tưởng người dân. Nhiều cán bộ dân vận đã nhanh nhạy, nắm bắt tình hình, kịp thời có những hoạt động tuyên truyền phù hợp với từng địa phương. 

Quảng Phúc là một phường ven biển thuộc TX. Ba Đồn, có 1.893 hộ, 8.593 nhân khẩu. Trong đó, gia đình công giáo chiếm gần 90% (1675 hộ, 7.591 giáo dân). Địa hình rộng được phân bố thành 5 khu dân cư, trong đó 4 khu dân cư theo đạo Thiên Chúa với 2 xứ, 6 họ, có 2 linh mục quản xứ.

Những năm qua, giáo dân trong vùng đã đoàn kết hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận và các tổ chức thành viên chủ trì phát động, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, sống tốt đời, đẹp đạo” gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Với phương châm “sống tốt đời, đẹp đạo, kính Chúa, yêu nước”, đoàn kết lương giáo, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, bà con đã góp công, góp sức xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, làm thay đổi bộ mặt của nông thôn vùng giáo. Bà con đã phát huy tinh thần lao động cần cù, sáng tạo khai thác tiềm năng, thế mạnh sẵn có của địa phương, tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi cây trồng vật nuôi, phát triển nhiều ngành nghề mới.

Để có được kết quả này là nhờ địa phương đã làm tốt công tác dân vận; đội ngũ cán bộ tích cực bám, nắm cơ sở, định kỳ hàng tuần về từng tổ dân phố để nắm bắt tình hình và làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, kịp thời giải quyết các vấn đề nảy sinh, tồn tại, định hướng dư luận, ổn định tình hình an ninh trật tự.

Đồng chí Đinh Thiếu Sơn, Trưởng ban Dân vận Thị ủy Ba Đồn cho biết: Để làm tốt công tác dân vận, nhất là ở vùng đồng bào có đạo, cấp ủy, chính quyền các cấp thị xã Ba Đồn tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phối hợp chặt chẽ với các tổ chức, đoàn thể chính trị, lắng nghe ý kiến, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, xây dựng mối đoàn kết lương, giáo; tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân và giáo dân đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước phát triển kinh tế-xã hội, sống “tốt đời, đẹp đạo”, xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh.

                                                                                                             Lệ Hằng

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản