Tin mới

Thiết thực hoạt động thi đua yêu nước trong lĩnh vực Pháp luật và Tôn giáo

(Mặt trận) -Các thành viên trong Cụm thi đua lĩnh vực Pháp luật và Tôn giáo thuộc Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã có nhiều hoạt động thi đua yêu nước đem lại ý nghĩa thiết thực, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Làm rõ các giá trị và nguồn lực trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử

Chủ tịch nước Tô Lâm: Các tổ chức tôn giáo luôn đồng lòng vì sự phát triển chung của đất nước

Tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ  quốc Việt Nam Ngô Sách Thực phát biểu đánh giá cao kết quả thi đua yêu nước  về lĩnh vực Pháp luật và Tôn giáo trong 6 tháng đầu năm 2022. Ảnh: An Luých 

Thực hiện chỉ đạo và hướng dẫn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các thành viên Cụm thi đua lĩnh vực Pháp luật và Tôn giáo đã ký kết giao ước thi đua năm 2022 với quyết tâm thực hiện chủ đề thi đua “Đoàn kết, chung sức, đồng lòng phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19; thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”.

Thực hiện giao ước thi đua, trong 6 tháng vừa qua, các đơn vị trong Cụm thi đua lĩnh vực Pháp luật và Tôn giáo thường xuyên tuyên truyền đến các cấp  cơ sở đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trước yêu cầu mới; Chương trình hành động của Ủy ban Trung ương Mặt trận  Tổ quốc Việt Nam thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Trong đó, Ban Thường trực Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam tại nhiều tỉnh, thành phố đã phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức tuyên truyền  Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo, Luật Đất đai,… ”; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời- đẹp đạo”. Giáo hội Phật giáo Việt Nam tuyên truyền vận động phật tử và Nhân dân tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; thực hiện các phong trào xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ gia đình chính sách với số tiền tương đương gần 11 tỷ đồng…

Hội Luật gia Việt Nam phát động phong trào thi đua với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, chủ động khắc phục khó khăn do đại dịch Covid-19, thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022”. Hội Luật gia Việt Nam đã tổ chức góp ý kiến với 11 dự thảo văn bản gồm: dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); dự thảo Luật Cảnh sát cơ động; dự thảo Luật Thi đua khen thưởng (sửa đổi); dự thảo Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở;… Bên cạnh đó, các cấp Hội Luật gia Việt Nam đã tư vấn pháp luật được hơn 28.300 vụ việc và trợ giúp pháp lý hơn 18.500 vụ việc; tham gia tư vấn, giải quyết khiếu nại được gần 8.500 vụ việc, tổ chức hàng nghìn cuộc tuyên truyền về pháp luật cho gần 342.000 lượt người,.. Đặc biệt tháng 4/2022, Trung ương Hội Luật gia Việt Nam đã vinh dự được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc thăm và làm việc. Chủ tịch nước đã ghi nhận và biểu dương những thành tích mà các cấp Hội Luật gia Việt Nam đã đạt được, đồng thời yêu cầu Hội cần tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cấp Hội, nhất là trong công tác tham gia xây dựng chính sách pháp luật; giám sát, phản biện xã hội.

Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã tham gia các hoạt đông nghiên cứu phục vụ việc xây dựng Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; trực tiếp cùng Ban Tiếp công dân và các cơ quan có thẩm quyền trực, tư vấn pháp lý miễn phí cho người dân và doanh nghiệp tại trj sở tiếp dân Trung ương; giải quyết và tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo 88 trường hợp;…

 Các đơn vị trong Cum thi đua lĩnh vực Pháp luật và Tôn giáo trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thi đua yêu nước. Ảnh: An Luých

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Ngô Sách Thực, trong 6 tháng đầu năm 2022, kết quả thi đua của các đơn vị thuộc Cụm thi đua về lĩnh vực Pháp luật và Tôn giáo đã đạt được nhiều ý nghĩa thiết thực, nhất là trong tham gia góp ý kiến xây dựng chính sách, pháp luật, phổ biến pháp luật, phản biện xã hội, phát huy giá trị văn hóa và đạo đức tôn giáo trong các hoạt động từ thiện xã hội, chăm sóc sức khỏe và bảo vệ môi trường.

Phó Chủ tịch Ngô Sách Thực mong muốn, thời gian tới các đơn vị thành viên tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và tham gia thực hiện Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; kịp thời nắm bắt và tập hợp ý kiến, nguyện vọng của Nhân dân, tín đồ tôn giáo để phản ánh với Đảng, Nhà nước và phục vụ nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đồng thời vận động các cán bộ, hội viên và tín đồ tôn giáo thuộc đơn vị, tổ chức của mình thực hiện hiệu quả hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động./

An Luých

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản