Tin mới

Tiếp tục phát huy vai trò chức sắc, chức việc

(Mặt trận) -Những năm qua, các vị chức sắc, chức việc trong các tôn giáo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tuyên truyền, vận động tín đồ chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Động viên các tín đồ tích cực lao động sản xuất, hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phối hợp cùng với Mặt trận Tổ quốc các cấp làm tốt công tác an sinh xã hội, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt chương trình mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Làm rõ các giá trị và nguồn lực trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc của Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử

Chủ tịch nước Tô Lâm: Các tổ chức tôn giáo luôn đồng lòng vì sự phát triển chung của đất nước

Tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

  Tặng quà nhân dịp xuân Nhâm Dần cho chức sắc, chức việc.

Trong năm 2021, với sự quan tâm của cấp ủy đảng, chính quyền và Mặt trận các cấp, hoạt động tôn giáo trên địa bàn tỉnh Sóc Trăng đạt được nhiều kết quả đáng quan trọng. Các tôn giáo tổ chức nhiều hoạt động sinh hoạt tôn giáo, bồi dưỡng giáo lý, giáo luật; việc đăng ký hoạt động, thực hiện trùng tu, sửa chữa, xây dựng mới… bảo đảm đúng theo quy định pháp luật và hiến chương, điều lệ, nội quy, quy chế của các tôn giáo. Đại bộ phận chức sắc, chức việc, đồng bào có đạo chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, các chương trình phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, trật tự tại địa phương…

Các tổ chức tôn giáo đã vận động chức sắc, tín đồ tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội như hỗ trợ nhà tình thương, ủng hộ quà tết cho người nghèo, triển khai phòng thuốc nam phục vụ người nghèo, bếp ăn từ thiện, nuôi dạy trẻ mồ côi, đóng góp xây dựng hạ tầng nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới…; đặc biệt là tích cực đóng góp ủng hộ quỹ phòng, chống Covid-19; nhiều tổ chức tôn giáo, chức sắc, đồng bào có đạo là những nhân tố tiêu biểu, điển hình trong các hoạt động từ thiện, xã hội được các cấp chính quyền, các ngành và Mặt trận biểu dương, khen thưởng.

Tại buổi họp mặt mừng xuân Nhâm Dần năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Lâu cho biết Sóc Trăng là địa phương có nhiều tôn giáo như: Phật giáo, Công giáo, Tin lành, các hệ phái Cao Đài, Phật giáo Hòa Hảo, Tịnh độ Cư sĩ, Tứ Ân Hiếu Nghĩa, Bửu Sơn Kỳ Hương... Toàn tỉnh có 749 cơ sở thờ tự tín ngưỡng, tôn giáo; trong đó có 367 cơ sở thờ tự tôn giáo với hơn 630.000 tín đồ và 382 cơ sở tín ngưỡng. Hầu hết các tôn giáo đều có cơ sở thờ tự tại 11 huyện, thị xã, thành phố và 109 xã, phường, thị trấn. Mỗi tôn giáo đều có tổ chức đại diện cấp tỉnh, cấp huyện hoặc cấp cơ sở được cơ quan thẩm quyền công nhận. Đặc biệt năm 2021, các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh đã có nhiều đóng góp quan trọng, góp phần cùng với cấp ủy, chính quyền thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống đại dịch Covid-19. Các tổ chức tôn giáo đã tự giảm bớt quy mô các nghi lễ truyền thống; tích cực tuyên truyền, vận động các tín đồ thực hiện tốt các quy định phòng, chống dịch; tổ chức vận động quyên góp để hỗ trợ nhu yếu phẩm, vật tư y tế cho người dân trong các khu vực cách ly, khu phong tỏa, các lực lượng làm nhiệm vụ ở các chốt kiểm soát dịch. Những việc làm thiết thực và hiệu quả này đã góp phần quan trọng thúc đẩy kinh tế - xã hội của tỉnh tiếp tục có bước chuyển biến tích cực, đặc biệt là góp phần quan trọng giúp cho tỉnh Sóc Trăng sớm kiểm soát được tình hình dịch bệnh Covid-19, đưa cuộc sống của nhân dân trở lại trạng thái bình thường mới.

Đồng chí Trần Văn Lâu mong muốn thời gian tới các chức sắc, chức việc, các tôn giáo trong tỉnh tiếp tục phát huy hơn nữa tinh thần đoàn kết, cùng nhau trao đổi, vận động các tín đồ thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, ra sức thi đua lao động sản xuất để góp phần xây dựng tỉnh Sóc Trăng ngày càng phát triển bền vững. Đặc biệt là tiếp tục tuyên truyền, vận động các tín đồ luôn đề cao ý thức phòng, chống dịch Covid-19 để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của bản thân, gia đình và cộng đồng, góp phần cùng với cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các cấp thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

P.L

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản