TP Cần Thơ: Triển khai Nghị quyết Trung ương 5 cho chức sắc, chức việc các tôn giáo

(Mặt trận) -Ngày 21-9-2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN TP Cần Thơ tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XIII cho chức sắc, chức việc các tôn giáo.

Phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước của các dân tộc tỉnh Sóc Trăng trong xây dựng đời sống mới

Người có uy tín tỉnh Quảng Ninh: Cầu nối "ý Đảng, lòng dân"

Cao Bằng: Phát huy vai trò đảng viên trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

 Chức sắc, chức việc các tôn giáo nghe triển khai nghị quyết.

Tại hội nghị, chức sắc, chức việc các tôn giáo trong thành phố được triển khai các nội dung: Nghị quyết số 18-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao; Nghị quyết số 19-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 20-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 21-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới. Ngoài ra, các đại biểu còn được triển khai Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 45/2022/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Cần Thơ.

Qua hội nghị nhằm cung cấp thông tin giúp chức sắc, chức việc nắm vững và tuyên truyền, vận động đồng bào các tôn giáo thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tạo sự đồng thuận trong xã hội.

T.T

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản