Trà Vinh: Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh ký kết chương trình phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh

(Mặt trận) -Chiều 30/5, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp công tác với Ban Dân tộc tỉnh.

Di Linh (Lâm Đồng): 20 năm xây dựng khối ''Đại đoàn kết''

Chư Păh tuyên truyền đẩy lùi nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống

Ủy ban MTTQ huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum giám sát thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi.

 Quang cảnh lễ ký kết.

Dự lễ ký kết có các đồng chí: Kiên Banh, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Phạm Tiết Cường, Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Thạch Mu Ni, Phó Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh; Hà Thanh Sơn, Phó Trưởng ban Ban Dân tộc tỉnh; Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên Phòng Tuyên truyền - Pháp luật Ban Dân tộc tỉnh Trà Vình.

Phát biểu tại lễ ký kết, đồng chí Kiên Banh nhấn mạnh: việc ký kết phối hợp nhằm trao đổi, chia sẻ thông tin và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị giữa UBMTTQ Việt Nam và cơ quan công tác dân tộc các cấp. Phối hợp tuyên truyền về công tác dân tộc, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn tỉnh; phối hợp triển khai thực hiện các hoạt động giám sát việc tổ chức thực hiện các chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước; hướng dẫn tổ chức Mặt trận các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS giai đoạn I, từ năm 2021-2025.

Theo đó, 02 đơn vị phối hợp thực hiện các nội dung:

(1) Tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS thực hiện chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền về công tác dân tộc, chính sách đối với đồng bào DTTS trên địa bàn tỉnh.

(2) Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, chính sách, đề án phát triển vùng đồng bào DTTS, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS, miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I từ năm 2021-2025; phối hợp tổ chức “Chương trình biểu dương, tôn vinh điển hình tiên tiến và người có uy tín trong đồng bào DTTS tỉnh Trà Vinh năm 2023”.

(3) Tuyên truyền, vận động đồng bào DTTS tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát động.

(4) Triển khai thực hiện, kiểm tra, giám sát; tổ chức hội thảo, tập huấn, xây dựng mô hình điểm về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS giai đoạn I, từ năm 2021 - 2025.

(5) Nắm bắt tâm tư nguyện vọng, phản ánh kịp thời những vấn đề bức thiết của đồng bào DTTS với Đảng, Nhà nước, đồng thời tổng hợp vào báo cáo ý kiến, kiến nghị của cử tri và Nhân dân đối với việc triển khai, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia DTTS.

(6) Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, gặp mặt, động viên đồng bào DTTS nhân các ngày lễ, tết truyền thống của các DTTS; kịp thời thăm hỏi, động viên gia đình, cá nhân người DTTS, người có uy tín có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh.

(7) Tổ chức các hội nghị phản biện xã hội đối với các dự án, chính sách, pháp luật có liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích chính đáng của đồng bào DTTS.

(8) Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu nhiệm vụ của 02 cơ quan và tình hình thực tiễn.

Theo Báo Trà Vinh

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản