Trà Vinh: Biểu dương 429 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số

(Mặt trận) - Ngày 28/7, Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh tổ chức hội nghị biểu dương 429 người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2021-2022.

Diện mạo vùng đồng bào dân tộc Khmer ở Vinh Long có nhiều khởi sắc

Ninh Phước (Ninh Thuận): Chú trọng phát triển kinh tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Bắc Giang: Phát huy vai trò của người có uy tín, thực hiện hiệu quả chính sách dân tộc

 Đại biểu người có uy tín tham dự hội nghị.

Đến tham dự hội nghị có đồng chí Lê Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Kiên Quân, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, các địa phương trong tỉnh và trên 400 người có uy tín trong tỉnh.

Đồng chí Thạch Mu Ni, Phó Trưởng ban Dân tộc tỉnh Trà Vinh cho biết, trong 02 năm qua, việc thực hiện chính sách và phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào DTTS được cấp ủy, chính quyền các cấp ở Trà Vinh tích cực thực hiện. Từ đó đã phát huy hiệu quả công tác vận động, tập hợp người có uy tín, xây dựng được lực lượng nòng cốt vùng có đông đồng bào DTTS. Tạo điều kiện để người có uy tín phát huy tốt vai trò trên các lĩnh vực trong đời sống xã hội; hướng dẫn, động viên đồng bào DTTS thực hiện có hiệu quả đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Nhiều địa phương trong tỉnh có thiết lập được cơ chế tổ chức, phối hợp, tạo điều kiện cho người có uy tín tham gia vào các phong trào một cách thống nhất, hiệu quả thiết thực, đặc biệt là phong trào XDNTM. Trong hoạt động, người có uy tín luôn thể hiện tốt vai trò, trách nhiệm của mình thật sự là “cánh tay” nối dài của Đảng trong công tác vận động quần chúng, đưa chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào DTTS. Qua đó, đã giúp đồng bào ổn định đời sống, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; giáo dục gia đình, người thân, cộng đồng nơi cư trú không vi phạm pháp luật, phòng chống các tệ nạn xã hội, cảnh giác với mọi âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để tuyên truyền xuyên tạc gây chia rẽ mất đoàn kết.

Bên cạnh, người có uy tín hướng dẫn người dân áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cây trồng, vật nuôi, phát triển kinh tế gia đình.

Đồng chí Lê Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các tập thể tiêu biểu.

Đồng chí Thạch Mu Ni khẳng định, với vai trò, trách nhiệm của mình, người có uy tín thật sự là cầu nối giữa các ngành, các cấp chính quyền địa phương với Nhân dân, là nơi để bày tỏ tâm tư, nguyện vọng, chính đáng của đồng bào các DTTS đối với Đảng và nhà nước; người có uy tín thật sự là điểm tựa của cộng đồng dân cư.

Phát huy những kết quả đạt được, hội nghị đã đề ra nhiều nhiệm vụ cần tập trung thực hiện trong thời gian tới, trong đó: Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục phối hợp các sở, ngành, địa phương thực hiện có hiệu quả các quyết định, chương trình của Chính phủ về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi. Tổ chức lựa chọn người có uy tín trong đồng bào DTTS theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg, ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Đối với người có uy tín tích cực học tập, quán triệt, nghiên cứu, tìm hiểu các nội dung thông tin về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thông qua các cuộc họp triển khai của địa phương và phương tiện thông tin đại chúng…

Thống nhất và phấn khởi với những kết quả đạt được trong thời gian qua, tại hội nghị nhiều đại biểu người có uy tín đã bày tỏ tâm tư nguyện vọng cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các chính sách dân tộc. Cấp ủy, chính quyền các cấp nên thường xuyên tập huấn, cập nhật kiến thức giúp người có uy tín thực hiện tốt hơn nhiệm vụ của mình.

Đồng chí Lê Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao bằng khen cho các cá nhân người có uy tín tiêu biểu 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Thanh Bình thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong những tháng đầu năm 2023; những kết quả đạt được từ phong trào XDNTM trên địa bàn tỉnh. Khẳng định những kết quả đạt được của tỉnh trong thời gian qua có sự đóng góp đáng kể của người có uy tín.

Biểu dương và ghi nhận những đóng góp của người có uy tín, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thanh Bình đề nghị các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh đầu về mọi mặt để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng đồng bào DTTS; tiếp nhận, triển khai có hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia và các chương trình, dự án có liên quan nhằm nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào DTTS. Đặc biệt quan tâm vấn đề nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, giảm nghèo bền vững và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, đảm bảo thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh Nhân dân.

Tiếp tục nâng cao nhận thức của các cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội về dân tộc và công tác dân tộc, đặc biệt là vai trò, vị trí của người có uy tín trong đồng bào DTTS. Thực hiện tốt các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với đồng bảo DTTS, trong đó có chính sách đối với người có uy tín.

Đồng chí Kiên Ninh, Trưởng ban Dân tộc tỉnh trao giấy khen cho những người có uy tín tiêu biểu. 

Đối với người có uy tín cần phát huy hơn nữa những kết quả đã đạt được, tích cực tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là chính sách, pháp luật về dân tộc, tôn giáo; gương mẫu, tích cực tham gia các phong trào thi yêu nước, đẩy mạnh sản xuất, giảm nghèo bền vững, góp phần nâng cao chất lượng y tế, văn hóa, giáo dục... Tham gia cùng cấp ủy, chính quyền các cấp xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, nêu tinh thần cảnh giác, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn hoạt động truyền đạo trái phép; xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc.

Cấp ủy, chính quyền cơ sở cần tăng cường sự lãnh đạo, định hướng nhiệm vụ, nội dung hoạt động đối với người có uy tín; thường xuyên bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về công tác vận động quần chúng; cung cấp thông tin, tình hình phát triển kinh tế - xã hội, chủ trương, chính sách mới cho người có uy tín. Tạo điều kiện cho người có uy tín được tham gia góp ý dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần quan trọng vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, giải quyết tốt những vấn đề bức thiết của Nhân dân, giữ vững ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh tặng bằng khen cho 08 tập thể và 64 cá nhân; Ban Dân tộc tỉnh tặng 64 giấy khen cho những cá nhân điển hình tiên tiến, phát huy vai trò người có uy tín trong đồng bào DTTS năm 2021 - 2022.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản