Trà Vinh: Khơi dậy sức mạnh toàn dân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đề ra

(Mặt trận) -Với nhiệm vụ trọng tâm là phát huy vai trò tập hợp các tầng lớp Nhân dân, tổng hợp sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thời gian qua, UBMTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Trà Vinh và các tổ chức thành viên đã thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân; khơi dậy sức mạnh toàn dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025.

Đồng bào Công giáo Cần Thơ tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Khởi sắc trên vùng quê cách mạng của đồng bào Khmer ở Sóc Trăng

Thái Nguyên: Khi vai trò Người có uy tín được phát huy

 Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh  Trà Vinh phối hợp tổ chức lễ phát động trồng cây, tham gia XDNTM tại xã Phước Hưng, huyện Trà Cú.

Phát huy sức mạnh đoàn kết

Đồng chí Nguyễn Văn Triết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh cho biết: nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh, nhiệm kỳ 2019 - 2024, UBMTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục bám sát nghị quyết của Tỉnh ủy, hướng dẫn của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch, hướng mạnh các hoạt động về cơ sở, triển khai có hiệu quả các chủ trương lớn về công tác Mặt trận, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị chung của tỉnh.

Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU, ngày 05/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao năng lực hoạt động của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tỉnh Trà Vinh đến năm 2025, để xây dựng thế trận lòng dân, phát huy sức mạnh đoàn kết, đồng thuận của Nhân dân, Mặt trận các cấp tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, tham gia vào các tổ chức hội, đoàn thể nhằm phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, đổi mới sáng tạo của Nhân dân, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao đời sống Nhân dân. Đến nay, các tổ chức hội, đoàn thể đã vận động 852.392 đoàn viên, hội viên vào tổ chức hội, đạt tỷ lệ 93,75% dân số trong điều kiện tập hợp, vượt 08% chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ đề ra.

Hơn 2,5 năm qua, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước tiếp tục được nâng cao về chất lượng và đổi mới hình thức tổ chức. Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được quan tâm, UBMTTQ Việt Nam các cấp đã vận động Nhân dân tham gia tích cực, góp phần thực hiện 19 tiêu chí XDNTM. Nhân dân tự nguyện hiến trên 104ha, đóng góp trên 130.000 ngày công, huy động trên 99 tỷ đồng để xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu nông thôn, mở rộng các tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp. MTTQ Việt Nam các cấp đã tổ chức lấy ý kiến sự hài lòng của người dân đối với các huyện, xã đạt chuẩn NTM, NTM nâng cao, đến nay toàn tỉnh có 85/85 xã đạt chuẩn NTM, 38 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 03 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. 08/09 đơn vị cấp huyện được Thủ tướng công nhận đạt chuẩn NTM và hoàn thành nhiệm vụ XDNTM.

Các hoạt động vì người nghèo và công tác vận động cứu trợ Nhân dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh được UBMTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên triển khai kịp thời, đúng đối tượng. UBMTTQ Việt Nam tỉnh kêu gọi các tổ chức, cá nhân đóng góp Quỹ phòng, chống Covid-19 với tổng số tiền trên 81 tỷ đồng, đã chi hỗ trợ Nhân dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh và khắc phục hạn hán xâm nhập mặn với kinh phí trên 44 tỷ đồng, góp phần giúp đỡ Nhân dân từng bước ổn định cuộc sống.

Không để ai bị bỏ lại phía sau

Đặc biệt, hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phía sau” do Thủ tướng Chính phủ phát động và triển khai Tháng cao điểm “Vì người nghèo” (17/10 - 18/11) hàng năm, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh phối hợp vận động các nguồn lực ủng hộ Quỹ.

Từ năm 2019 đến nay, UBMTTQ Việt Nam 03 cấp vận động Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “An sinh xã hội”, giải quyết an cư lạc nghiệp cho người nghèo với trên 1.733 căn nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa và các hoạt động nhân đạo, từ thiện, góp phần hỗ trợ các địa phương có được trường học khang trang, những căn nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa kiên cố, chăm lo học sinh nghèo, người già neo đơn với số tiền trên 112 tỷ đồng…góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo 1,68% năm 2022, tương đương giảm 4.803 hộ nghèo, vượt chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Công tác giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam được các cấp, các ngành đánh giá cao. UBMTTQ Việt Nam các cấp nâng cao chất lượng phản ánh các kiến nghị của Nhân dân tại các kỳ họp HĐND cùng cấp. Công tác nắm bắt tình hình, tâm tư nguyện vọng của các tổ chức tôn giáo, người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm và thực hiện thường xuyên, các ý kiến, kiến nghị được giải quyết kịp thời, tạo sự đồng thuận trên địa bàn tỉnh. Nửa nhiệm kỳ qua, UBMTTQ Việt Nam các cấp đã tổ chức 630 cuộc giám sát, 100 cuộc hội nghị phản biện xã hội, góp ý 1.240 dự thảo văn bản; tiếp 12 lượt công dân đến phản ánh, trình bày những bức xúc, nhận 49 đơn khiếu nại, tố cáo của công dân, đã xem xét chuyển đơn đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

Những con số trên cho thấy phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động đã có sức lan tỏa, ngày càng đi vào chiều sâu, có chất lượng và thực sự huy động được lòng dân, sức dân. MTTQ và tổ chức thành viên các cấp tùy tình hình thực tế ở từng loại hình ấp - khóm mà tập hợp rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân, tạo động lực thúc đẩy các phong trào chung của tỉnh.

Phát huy vai trò của các tôn giáo

Toàn tỉnh Trà Vinh hiện có 09 tôn giáo với 376 cơ sở tôn giáo, theo đồng chí Nguyễn Văn Triết, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, thời gian qua, với vai trò là trung tâm đoàn kết, UBMTTQ Việt Nam các cấp đã tích cực thực hiện công tác tuyên truyền, vận động các chức sắc, chức việc, đồng bào các tôn giáo chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, gắn bó chặt chẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động từ thiện xã hội. Từ đó, thực hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào do UBMTTQ Việt Nam các cấp phát động, góp phần cùng các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của địa phương.

Đồng thời, để góp phần nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, giữ gìn an ninh trật tự, hỗ trợ người nghèo, XDNTM…UBMTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh đã vận động thành lập 239 mô hình, trong đó có 11 mô hình, câu lạc bộ “Khu dân cư bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu” gắn với cơ sở tôn giáo tại các huyện Trà Cú, Cầu Kè, Châu Thành, Tiểu Cần và Càng Long. Đặc biệt, năm 2023, Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam tổ chức ký kết phối hợp với các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, giai đoạn 2023-2026.

Đại đức Thích Huệ Thắng, Trụ trì chùa Vĩnh Phước, Chủ nhiệm mô hình "khu dân cư gắn với cơ sở tôn giáo bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu" chùa Vĩnh Phước, ấp Đại Thôn, xã Phước Hảo, huyện Châu Thành cho biết: từ khi mô hình được triển khai, việc giữ gìn vệ sinh môi trường nơi công cộng được cộng đồng Phật tử và Nhân dân thường xuyên tổ chức phát quang bụi rậm, trồng hoa kiểng, lắp đặt đèn đường, tạo vẻ mỹ quan thông thoáng, các tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp. Bao ni-lông, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật, xác động vật, rác thải, rơm rạ sau khi thu hoạch được thu gom, xử lý tốt, từ đó hạn chế việc gây ô nhiễm môi trường.

Với sự quan tâm, phối hợp của UBMTTQ Việt Nam các cấp, nhiều năm qua, các vị linh mục tích cực vận động đồng bào công giáo tham gia các phong trào do UBMTTQ các cấp phát động, như: cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết XDNTM, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo”, phong trào “Ông bà mẫu mực, con cháu thảo hiền”, “Người tốt, việc tốt”, “Toàn dân tham gia bảo vệ Tổ quốc”, “Phòng, chống tệ nạn xã hội”… 06 tháng năm 2023, các linh mục, ban quới chức và giáo dân tích cực phối hợp với MTTQ, chính quyền địa phương tham gia XDNTM như: làm đường nông thôn, lắp đặt đèn chiếu sáng, xây nhà tình thương, tặng quà cho hộ nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn…với tổng số tiền hơn 05 tỷ đồng. Tham gia giữ gìn an ninh trật tự, nhiều nhà thờ tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” như: Họ đạo Phước Hảo, Cổ Chiên, Mặc Bắc, Kinh Long Hội, Cái Đôi xây dựng được 13 câu lạc bộ “Tuyên truyền cảm hoá giáo dục người vi phạm pháp luật tại các họ đạo” và “Quỹ tái hòa nhập cộng đồng”.

Với những kết quả đạt được là tiền đề để UBMTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Trà Vinh và các tổ chức thành viên tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân đoàn kết, tin tưởng, đồng thuận, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tham gia thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, để Trà Vinh trở thành tỉnh phát triển trong nhóm đầu khu vực đồng bằng sông Cửu Long trước năm 2030 và đạt chuẩn nông thôn mới trước năm 2025.

S.T

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản