Tin mới

Trà Vinh: Ký kết chương trình phối hợp giữa UBMTTQ Việt Nam và Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước tỉnh

(Mặt trận) - Sáng ngày 27/5, ông Nguyễn Văn Triết, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh Trà Vinh và Hòa thượng Thạch Sok Xane, Chủ tịch Hội Đoàn kết Sư sãi yêu nước (ĐKSSYN) tỉnh chủ trì tổ chức lễ ký kết Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam và Hội ĐKSSYN tỉnh, giai đoạn 2022-2027. Tham dự buổi lễ có các đồng chí trong Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam và Ban Thường trực Hội ĐKSSYN tỉnh Trà Vinh.

Tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Một số nội dung quan trọng tại Nghị quyết số 88 của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (phần II)

Một số nội dung quan trọng tại Nghị quyết số 88 của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (phần I)

 

Theo Chương trình ký kết, hai bên phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới như:

Phối hợp tuyên truyền, vận động các Chư tăng, Phật tử và các tầng lớp nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là các chính sách dân tộc, chính sách tôn giáo, các quy định của pháp luật có liên quan trực tiếp đến Chư tăng, phật tử và đồng bào Khmer; tuyên truyền về các ngày lễ lớn của đất nước và Phật giáo; gương điển hình của Phật giáo trong việc vận động Nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương; vận động các Chư tăng, Phật tử thực hiện tốt đường hướng “Đạo pháp - Dân tộc - Chủ nghĩa xã hội”; kế thừa và phát huy truyền thống “đồng hành cùng dân tộc”, “ích đạo, lợi đời”; đoàn kết, đồng thuận gương mẫu làm tròn nghĩa vụ đạo - đời góp phần xây dựng tỉnh Trà Vinh phát triển vững mạnh; đấu tranh chống lại những thông tin tiêu cực, luận điệu sai trái, xuyên tạc Đảng, Nhà nước; chấn chỉnh kịp thời những hành vi vi phạm làm ảnh hưởng đến danh dự uy tín của Chư tăng, Phật tử và hình ảnh của Phật giáo.

Phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào thi đua “Đoàn kết, sáng tạo”, Chương trình các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu; treo cờ Tổ quốc tại cơ sở thờ tự; tri ân người có công với đất nước; phòng chống, dịch bệnh,… Phối hợp tổ chức các hoạt động từ thiện xã hội do Hội ĐKSSYN tỉnh triển khai như: chăm sóc người già neo đơn không nơi nương tựa, người khuyết tật, trẻ mồ côi, dạy nghề, khuyến học, xây dựng nhà ở cho người nghèo, cầu, đường giao thông nông thôn… Phối hợp vận động cán bộ, công chức Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên của Mặt trận tham gia hỗ trợ tổ chức các lễ trọng, các sự kiện khác của Phật giáo trên địa bàn tỉnh; biểu dương những cán bộ Mặt trận và các tổ chức thành viên của Mặt trận có nhiều thành tích, cống hiến cho Phật giáo trong các dịp lễ trọng của Phật giáo.

Phối hợp nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, ý kiến, kiến nghị chính đáng của Chư tăng, Phật tử và Nhân dân để kịp thời phản ánh, kiến nghị, đề xuất với cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp xem xét, giải quyết. Phối hợp giám sát, phản biện xã hội các nội dung liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo theo chương trình, kế hoạch hàng năm của UBMTTQ Việt Nam tỉnh và yêu cầu của cấp trên; tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Tại buổi lễ ký kết, ông Nguyễn Văn Triết và Hòa thượng Thạch Sok Xane đều mong muốn Ban Thường trực và bộ phận tham mưu, giúp việc của hai bên thường xuyên giữ mối liên hệ công tác, kịp thời trao đổi thông tin, nắm bắt công việc của nhau để cùng phối hợp triển khai thực hiện những nội dung có liên quan; định kỳ hàng quí, 6 tháng và 01 năm tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện chương trình để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc và có giải pháp, định hướng triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung phối hợp đề ra.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản