Tuyên Quang: Phát huy vai trò người uy tín trong tuyên truyền, vận động nếp sống văn minh việc cưới, việc tang

(Mặt trận) -Với vai trò là người uy tín của thôn Ninh Phú, nghệ nhân ưu tú xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, ông Lục Văn Bảy, dân tộc Sán Dìu đã phát huy tốt vai trò của mình, phối hợp với chi bộ, thôn, Ban công tác Mặt trận thôn tập trung tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang. Xác định đây là chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, từ đó ông Lục Văn Bảy tuyên truyền người thân trong gia đình và nhân dân nơi cư trú thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, nhất là đồng bào dân tộc Sán Dìu.

Chủ động giám sát, phát huy hiệu quả đầu tư

Biểu dương người có uy tín tiêu biểu trong đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Thanh Hóa năm 2023

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An chúc mừng Giáo hội Phật giáo tỉnh nhân Đại lễ Phật đản

Ông Lục Văn Bảy, dân tộc Sán Dìu- Người uy tín, nghệ nhân ưu tú thôn Ninh Phú xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương 

Thông qua tuyên truyền, nhân dân đã từng bước thay đổi nhận thức, hành vi trong thực hiện việc cưới, việc tang. Tổ chức đám cưới đã giảm những thủ tục phiền hà mất nhiều thời gian như: lễ dạm ngõ, ăn hỏi, dẫn cưới trước đây mỗi lễ một ngày, hiện nay đã thay đổi, hai bên 2 gia đình thống nhất chỉ tổ chức vào một ngày; việc thách cưới cao đã giảm; trong đám cưới không mở loa đài quá to, thời gian kéo dài; trước khi tổ chức cưới các cặp vợ chồng đều ra UBND xã tổ chức đăng ký kết hôn theo quy định của pháp luật. Trong năm 2021 và 2022 do tình hình dịch bệnh COVID-19 đã rất nhiều hộ tổ chức đón dâu nhận rể chứ không tổ chức tiệc mừng. Về việc tang, các hủ tục lạc hậu, được hạn chế, từng bước đẩy lùi, tổ chức ngắn gọn, bảo đảm lễ nghi theo bản sắc văn hóa, loại bỏ dần một số thủ tục không phù hợp như: Phát khăn tang cho tất cả những người đến viếng; đã có gia đình tổ chức hỏa táng cho người đã mất; không tổ chức ăn uống kéo dài tại nhà đám; việc tổ chức lễ chay cho người đã khuất có sự thay đổi (trước đây các con của người đã mất phải đem đến 1 con lợn để tế lễ), hiện nay tùy theo điều kiện kinh tế con cháu chung nhau, tránh gây lãng phí.

Theo ông Lục Văn Bảy, để thực hiện tốt hơn nữa nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa chi bộ, thôn, Ban công tác Mặt trận, người uy tín, trong công tác tuyên truyền vận động; người dân được bàn bạc, thống nhất và đưa vào quy ước của thôn để cùng nhau thực hiện; đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, đẩy mạnh tuyên truyền hệ thống loa truyền thanh, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ; tuyên truyền nâng tới đoàn viên, hội viên, nhân dân nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật  về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.

 Ông Lục Văn Bảy nhắc nhở các thành viên trong gia đình gìn giữ, phát huy bản sắc dân tộc, bài trừ những hủ tục lạc hậu.

Thành lập Ban Vận động, ban hành quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên trong Ban. Khi khu dân cư có việc hiếu, hỷ, Ban Vận động chủ động nắm tình hình, tuyên truyền, vận động hộ gia đình thực hiện hiện nếp sống văn minh đúng theo quy ước của khu dân cư. Hằng tháng, hàng quý tổ chức họp rút kinh nghiệm để kịp thời động viên, tuyên dương, biểu dương những người trong Ban vận động, người uy tín, người uy tín tiêu biểu có thành tích việc tuyên truyền, vận động; đồng thời rút kinh nghiệm, có giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Trong dịp sơ kết công tác MTTQ tham gia thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang do Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang tổ chức, ông Lục Văn Bảy đã vinh dự được nhận Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Tuyên Quang có thành tích trong tham gia thực hiện nếp sống văn minh việc cưới, việc tang.

        Hà Sen – MTTQ tỉnh Tuyên Quang

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản