Tin mới

Tuyên truyền để các chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ cảnh giác trước những thông tin xấu, độc về đại dịch Covid-19

(Mặt trận) - Trước tình trạng một số chức sắc tôn giáo chưa thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, ngày 9/6, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đã ban hành công văn số 2489/MTTW-BTT đề nghị các tổ chức tôn giáo tiếp tục phối hợp với Mặt trận và các đoàn thể đẩy mạnh hoạt động tham gia phòng, chống dịch Covid-19 bằng nhiều hành động cụ thể, mạnh mẽ và quyết liệt.

Phát huy vai trò người có uy tín ở xã Trung Sơn

Sóc Trăng họp mặt mừng Tết Chôl Chnăm Thmây năm 2024

Ủy ban MTTQ tỉnh Kiên Giang trao 500 phần quà cho đồng bào Khmer

Chùa Quán sứ chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch 

Theo Ban thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam, trước diễn biến hết sức phức tạp, nguy hiểm, khó lường của đại dịch Covid-19, thời gian qua, tất cả 43 tổ chức thuộc 16 tôn giáo ở Việt Nam đều phát huy tốt tinh thần trách nhiệm với Tổ quốc, với đồng bào trong việc tham gia phòng, chống dịch bệnh.

Các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc đã tích cực phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó, cùng Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong cuộc chiến chống đại dịch Covid-19 và đạt được nhiều thành tựu, kết quả tốt đẹp, đáng ghi nhận, biểu dương.

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả tốt đẹp đó, cá biệt có một số chức sắc tôn giáo chưa thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, còn tổ chức hành lễ tập trung đông người gây nguy hiểm cho cộng đồng tôn giáo và nhân dân.

Trước tình trạng này, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đề nghị các tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc tiếp tục phối hợp với các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh các hoạt động tham gia phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay bằng các hành động cụ thể, mạnh mẽ và quyết liệt.

Theo đó, cần thực hiện nghiêm túc chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; của ngành y tế; của các cấp chính quyền và Mặt trận Tổ quốc về các nội dung phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Đẩy mạnh các biện pháp thông tin, tuyên truyền đến chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ và các tầng lớp nhân dân trong cộng đồng để mọi người ý thức rõ tính chất nguy hiểm, diễn biến phức tạp và các tác hại nghiêm trọng của dịch bệnh Covid-19 hiện nay.

Ban thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam đề nghị các tổ chức tôn giáo tích cực hưởng ứng Lời kêu gọi của của Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng, chống dịch bệnh Covid-19”; tích cực tham gia đóng góp, ủng hộ “Quỹ Vaccine phòng Covid-19 Việt Nam” do Chính phủ thành lập. Đồng thời, phát huy tốt vai trò các cơ sở khám, chữa bệnh của tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc, các phòng thuốc nam, tuệ tĩnh đường... trong việc phối hợp với chính quyền, Mặt trận và cơ sở y tế ở địa phương tham gia các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.

Trong đó thực hiện nghiêm các hướng dẫn của ngành y tế; tham gia tiêm chủng phòng Covid-19 đầy đủ khi có yêu cầu của cơ quan chức năng; nhạy bén phát hiện những ca lây nhiễm mới trong cộng đồng để thông tin kịp thời cho cơ quan y tế sở tại. Bên cạnh đó cần vận động và hướng dẫn tín đồ hạn chế di chuyển và trong trường hợp thật cần thiết phải di chuyển thì cần khai báo y tế đầy đủ và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định của pháp luật.

Đặc biệt, văn bản của UBTƯ MTTQ Việt Nam cũng đề nghị, cần nâng cao việc tuyên truyền vận động trong chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ nâng cao cảnh giác trước những thông tin xấu, độc về đại dịch Covid-19 nhất là những thông tin xuyên tạc về Chương trình tiêm chủng mở rộng phòng Covid-19; vận động trong chức sắc, chức việc, nhà tu hành, tín đồ không kỳ thị, phân biệt đối xử đối với các trường hợp bị nhiễm Covid-19 hoặc đã hoàn thành việc cách ly y tế trở về địa phương hoặc do công việc phải đến các khu vực có nguy cơ nhiễm Covid -19.

Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam cũng đề nghị các tổ chức tôn giáo phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, các tổ chức thành viên của Mặt trận, các cơ quan chức năng có liên quan tổ chức giám sát, nắm bắt tình hình triển khai các chỉ thị, hướng dẫn của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; của ngành y tế; của các cấp chính quyền và MTTQ về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Đối với những việc làm tốt, tiêu biểu trong phòng, chống đại dịch Covid-19 của các tổ chức, cá nhân tôn giáo cần được biểu dương, khen thưởng, động viên kịp thời.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản