Tin mới

Ủy ban Dân tộc và Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tiếp tục phối hợp công tác

(Mặt trận) -Chiều 7/10, Ủy ban Dân tộc và Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã tổ chức lễ tổng kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2014-2020 và triển khai chương trình phối hợp giai đoạn 2021-2025.

Những "cầu nối" ý Đảng - lòng dân ở Đồng Hỷ

An Giang: “Dân vận khéo” trong đồng bào tôn giáo

Bình Định: Gặp mặt nhân sĩ, trí thức, doanh nhân, chức sắc tôn giáo, người có uy tín và kiều bào năm 2024

 ‘Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh và Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Hà Thị Nga ký kết chương trình phối hợp.

Theo bà Hà Thị Nga, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam, việc triển khai Chương trình phối hợp công tác giữa Hội LHPN Việt Nam và Ủy ban Dân tộc giai đoạn 2021-2025 nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, góp phần nâng cao hiệu quả công tác vận động phụ nữ nói chung và công tác phụ nữ vùng dân tộc thiểu số nói riêng.

Bà Hà Thị Nga cho rằng, trọng tâm công tác phối hợp giai đoạn tới là triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Cụ thể, Ủy ban Dân tộc chủ trì, phối hợp với Hội LHPN Việt Nam thực hiện hỗ trợ cung cấp thông tin chung về Chương trình MTQG phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Hội LHPN Việt Nam với vai trò thành viên ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG. Đề xuất xây dựng văn bản hướng dẫn và tài liệu về khung giám sát, theo dõi đánh giá tình hình triển khai thực hiện Chương trình MTQG có lồng ghép các chỉ tiêu về giới.

Tổ chức hội nghị, chiến dịch truyền thông về Chương trình MTQG, về công tác tuyên truyền vận động thực hiện chính sách dân tộc trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thông qua các hoạt động của các dự án, tiểu dự án của Chương trình MTQG. Hỗ trợ xây dựng tài liệu hướng dẫn triển khai công tác chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện có hiệu quả dự án số 8; thực hiện bình đẳng giới và giải quyết các vấn đề cấp thiết của phụ nữ, trẻ em trong Chương trình MTQG.

Tổng hợp các đề xuất của Hội LHPN Việt Nam các cấp để phục vụ xây dựng kế hoạch trung hạn và hằng năm đối với các mục tiêu, nhiệm vụ của dự án 8 để hướng dẫn tổ chức thực hiện đúng đối tượng, đúng mục đích, đảm bảo tập trung, có trọng tâm, trọng điểm. Lồng ghép tổ chức thực hiện các hoạt động về bình đẳng giới trên địa bàn các tỉnh, huyện, xã thực hiện chỉ đạo điểm của Chương trình MTQG; tổ chức phối hợp tuyên dương phụ nữ làm kinh tế giỏi, xuất sắc theo kế hoạch hàng năm và cả giai đoạn.

Tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ nữ dân tộc thiểu số và cán bộ của Hội LHPN Việt Nam các cấp về kiến thức, kỹ năng về công tác dân tộc và cập nhật, thông tin thường xuyên về hệ thống chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước. Tổ chức đào tạo giảng viên nguồn và lựa chọn cán bộ tiềm năng trong hệ thống các cấp của hai cơ quan tham gia mạng lưới giảng viên nguồn, làm nòng cốt cho các hoạt động nâng cao năng lực ở địa phương.

Tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức về công tác dân tộc, chính sách dân tộc cho cán bộ của Hội LHPN các cấp theo các nhóm đối tượng. Bố trí kinh phí hoạt động cho thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương Chương trình MTQG là lãnh đạo Hội LHPN Việt Nam triển khai thực hiện các hoạt động kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thực hiện chương trình. Tổ chức các đoàn công tác chung để nghiên cứu, đánh giá quá trình tổ chức thực hiện dự án 8 và cả Chương trình MTQG tại các địa phương để kịp thời nắm bắt thông tin, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh cho biết: Trong quá trình tổ chức thực hiện, lãnh đạo Ủy ban Dân tộc và Hội LHPN Việt Nam sẽ chỉ đạo Ban Dân tộc và Hội LHPN các tỉnh, thành phố ký kết kế hoạch phối hợp hoạt động với các nội dung cụ thể, phù hợp với chức năng nhiệm vụ của hai cơ quan và phù hợp với tình hình địa phương; đề xuất các giải pháp và tổ chức thực hiện có hiệu quả nội dung chương trình phối hợp. Phối hợp tổng hợp tình hình, nghiên cứu đề xuất với Chính phủ ban hành các chính sách, văn bản quy phạm pháp luật nhằm tháo gỡ khó khăn cho các hoạt động trong Chương trình MTQG về dân tộc thiểu số và miền núi nói chung và của dự án 8 gắn với mục tiêu nâng cao hiệu quả lồng ghép giới và đảm bảo các chỉ tiêu về giới trong các dự án thành phần. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin, tài liệu liên quan đến Chương trình MTQG về dân tộc thiểu số và miền núi để Trung ương Hội LHPN Việt Nam có căn cứ chỉ đạo cấp Hội thực hiện.

Kinh phí triển khai thực hiện chương trình phối hợp được bố trí từ nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn huy động hợp pháp khác theo quy định. Trong quá trình thực hiện chương trình phối hợp, các cơ quan, đơn vị liên quan có thể lồng ghép với các chương trình hoạt động của hai cơ quan và địa phương để thực hiện nhiệm vụ phối hợp có hiệu quả.

N.Thanh

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản