Ủy ban MTTQ huyện Đức Cơ gặp mặt 42 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

(Mặt trận) -Chiều 5-10, Ủy Ban MTTQ Việt Nam huyện Đức Cơ, tỉnh Gia Lai tuyên dương người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện. Tham dự buổi gặp mặt có 42 người có uy tín đến từ các xã, thị trấn.

Bắc Ninh gặp mặt các chức sắc Phật giáo trong tỉnh

''Dân vận khéo'' trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có đạo ở huyện Lâm Hà

Thái Nguyên: Thêm động lực cho đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo

 Quang cảnh buổi gặp mặt và tuyên dương người có uy tín. 

Thời gian qua, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn huyện đã phát huy tốt vai trò trách nhiệm của mình với cộng đồng, tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các cuộc vận động, phòng trào thi đua yêu nước.

Để phát huy vai trò của người có uy tín, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức rà soát, lựa chọn và đề nghị UBND tỉnh công nhận 43 người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn huyện, giai đoạn 2023-2027. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã, thị trấn cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương thường xuyên rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động, tác động của người có uy tín trong cộng đồng dân cư để thay thế, bổ sung nhằm đảm bảo về số lượng và chất lượng hiệu quả công tác.

Cùng với đó, người uy tín trong vùng đồng bào DTTS đã phối hợp cùng với Ủy ban MTTQ Việt Nam, chính quyền, các ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền vận động quần chúng nhân dân chấp hành chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước; phối hợp giáo dục, cảm hóa các thanh, thiếu niên chậm tiến. Trong năm 2023, người có uy tín đã tham gia 107 buổi tuyên truyền về các chủ trương, chính sách, thu hút hơn 6.267 lượt người dự. Người uy tín đã tổ chức nhiều buổi nói chuyện, giải thích các vấn đề phát sinh trong nội bộ hộ gia đình, cộng đồng thôn xóm. Đồng thời vận động nhân dân, nhất là thế hệ trẻ học tập và làm theo lời dạy của Bác Hồ về phát huy tinh thần đoàn kết dân tộc; cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn gây chia rẽ khối đoàn kết dân tộc, tôn giáo của các thế lực thù địch, phần tử phản động chống phá Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

 Lãnh đạo UBND huyện trao giấy khen cho những người có uy tín.

Trong những năm qua, người có uy tín trong đồng bào DTTS trên địa bàn huyện Đức Cơ trở thành lực lượng nòng cốt của phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, là tai mắt của lực lượng Công an; chỗ dựa quan trọng của cấp ủy, chính quyền các cấp trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Dịp này, UBND huyện, và Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tặng giấy khen cho 14 người có uy tín vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong công tác.

V.H

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản