Ủy ban MTTQ tỉnh Sơn La tổ chức tập huấn chuyên đề Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030

(Mặt trận) -Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Sơn La tổ chức tập huấn chuyên đề Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030 cho 102 cán bộ, công chức tham gia công tác MTTQ của 12 huyện, thành phố.

Đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Bình Phước một lòng tin Đảng: Cầu nối ý Đảng – Lòng dân

Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Trà Vinh tổ chức Đại hội lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2023-2028

Đảng trong lòng đồng bào Công giáo: “Cầu nối” giữ mối đoàn kết lương - giáo

Quang cảnh hội nghị tập huấn chuyên đề cho cán bộ công tác Mặt trận Tổ quốc.

Tập huấn chuyên đề cho cán bộ công tác Mặt trận Tổ quốc. Các học viên được nghiên cứu, tiếp thu 4 chuyên đề: Tổng quan chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2023; hướng dẫn giám sát thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 1 (2021-2025) và giám sát đầu tư của cộng đồng đối với các công trình dự án thuộc chương trình; tổ chức, hoạt động của ban thanh tra nhân dân, một số hoạt động giám sát cụ thể của ban thanh tra nhân dân xã phường thị trấn; tổ chức, hoạt động ban giám sát đầu tư của cộng đồng, một số hoạt động giám sát cụ thể của ban giám sát đầu tư của cộng đồng xã, phường, thị trấn.

Qua tập huấn, cung cấp cho các học viên thông tin về định hướng, mục tiêu, các dự án thành phần của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. Đồng thời, nâng cao hiệu quả trong công tác giám sát việc thực hiện tại địa phương, giúp nguồn vốn đầu tư phát huy tối đa hiệu quả trong thực hiện chương trình, góp phần nâng cao đời sống nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

V.M

 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản