Tin mới

Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số

(Mặt trận) -Ngày 15-3, tại huyện Phú Lương, Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên tổ chức Hội nghị tuyên truyền, tiếp xúc, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi năm 2023. Dự Hội nghị có trên 100 đại biểu là người có uy tín trong đồng bào DTTS.

Tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

Một số nội dung quan trọng tại Nghị quyết số 88 của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (phần II)

Một số nội dung quan trọng tại Nghị quyết số 88 của Quốc hội về phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (phần I)

 Các đại biểu là người có uy tín, tiêu biểu trong đồng bào DTTS huyện Phú Lương dự Hội nghị

Tại Hội nghị, các đại biểu là người có uy tín, tiêu biểu trong đồng bào DTTS huyện Phú Lương đã kiến nghị một số vấn đề: Đề nghị các cấp, ngành chức năng sớm triển khai kế hoạch hỗ trợ đất ở, đất sản xuất cho những gia đình DTTS bị thiếu đất; mở các lớp tập huấn chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật về chăn nuôi, trồng trọt cho người dân; tăng cường hỗ trợ chương trình nước sinh hoạt đảm bảo vệ sinh; tuyên truyền về sức khỏe sinh sản cho phụ nữ vùng đồng bào DTTS...

Một số đại biểu cũng bày tỏ băn khoăn về việc sau khi thay đổi chứng minh nhân dân bằng thẻ căn cước công dân, liệu quyền lợi của người DTTS có thay đổi hay không; còn vướng mắc do chưa thống nhất giữa dân tộc Cao Lan và Sán Chí …

Tại Hội nghị, đại diện Ban Dân tộc tỉnh Thái Nguyên cũng thông tin, trao đổi một số nội dung về thực hiện chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước trong thời gian qua; kết quả thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, phổ biến nội dung Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Đại diện Công an tỉnh Thái Nguyên tuyên truyền, phổ biến về chương trình xây dựng và thực hiện phong trào "Bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm an ninh trật tự" trên địa bàn tỉnh, nhất là ở các địa bàn vùng sâu, xa, vùng đồng bào DTTS; thông tin về kết quả triển khai Đề án 06 "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Sơn Lâm 

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản