Tin mới

Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các tổ chức tôn giáo bảo vệ môi trường

(Mặt trận) -Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên tổ chức ký kết thực hiện bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường với các tổ chức tôn giáo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2026.

Nhận diện, ngăn chặn âm mưu của các thế lực thù địch lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo ở vùng trung du và miền núi Bắc Bộ

Lào Cai phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc

Thực hiện chính sách dân tộc góp phần củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc

 Đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên, Sở Tài nguyên và Môi trường, đại diện tổ chức tôn giáo cùng ký kết chương trình phối hợp.

Trong 5 năm (giai đoạn 2017 - 2022), triển khai thực hiện Kế hoạch phối hợp phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu đã đạt được những kết quả bước đầu rất quan trọng. Các tôn giáo đã xây dựng được 24 mô hình “Cộng đồng tôn giáo và dân cư tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu” phù hợp với điều kiện cụ thể của từng địa phương và từng tôn giáo, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần tạo được sự chuyển biến mạnh về nhận thức và làm thay đổi thái độ, hành vi, thói quen của các chức sắc, chức việc, nhà tu hành, đồng bào các tôn giáo và người dân ở cộng đồng trong công tác bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, làm rõ một số nội dung như: Vai trò của MTTQ các cấp, các tổ chức tôn giáo trong công tác tuyên truyền ở cơ sở, nhất là các tín đồ, giáo dân; phương pháp tuyên truyền phù hợp với văn hóa, tín ngưỡng của từng tôn giáo, địa phương; trong quá trình thực hiện ở cơ sở phải cụ thể và có người chịu trách nhiệm; thành lập ban, tổ điều hành tại cơ sở có sự tham gia của các tổ chức tôn giáo để điều hành, giám sát việc thực hiện…

Phát biểu tại hội nghị ông Phạm Thái Hanh, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên đã ghi nhận và đánh giá cao việc triển khai thực hiện Kế hoạch phối hợp các tôn giáo giai đoạn 2017 - 2022 đóng góp tích cực và hiệu quả trong bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Để Chương trình phối hợp “Phát huy vai trò của các tổ chức tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2023-2026” đạt hiệu quả cao, ông Phạm Thái Hanh đề nghị Ủy ban MTTQ huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Chương trình phối hợp và ký phối hợp với các tổ chức tôn giáo ở địa phương; xây dựng kế hoạch cụ thể có sự tham gia của các hội, đoàn thể và các tổ chức tôn giáo; chủ động phối hợp với chính quyền các cấp dành nguồn lực thực hiện chương trình phối hợp. Đồng thời mong muốn các chức sắc tôn giáo sau khi ký cam kết tiến hành phổ biến cho các tín đồ, giáo dân tích cực tham gia Chương trình phối hợp để đạt hiệu quả cao nhất

NGUYỄN PHƯỢNG

Đồng chí Đỗ Văn Chiến Ủy viên Bộ Chính trị,
Bí thư Trung ương Đảng,
Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam
Xem thêm
Gửi ban biên tập
Tìm kiếm văn bản